Video: Denne videoen ble brukt som bevis i retten på at streikevakter bedrev ulovlig boikott av Scandic Hotels hoteller i Oslo.