MinBane

I write what I like.

Archive for the tag “Statesminister”

Video: Statsminister Erna Solberg på besøk i Flekkefjord.

Klipp Nummer 2:

Post Navigation

%d bloggers like this: