Dagens politikere på Stortinget er så arrogante!

hoyre-sanner-hoie

«Min arroganse er helt ekte og absolutt. Den har ikke den lille nyansen som kommer av usikkerhet. Jeg vet jeg kan mye, og legger ikke skjul på det»Johan Galtung

Den dag, den tvil og den stormende vind over landet, der Stortinget hadde lyttet til lokalbefolkning og ønsker, ikke minst også sådd tvil om sine egne vurderinger. Så hadde kanskje låten hørtes annerledes ut. Vi har mange arrogante sjeler på tinget. De regjerer og råder over kongeriket. Der de setter standard for opptreden og for vår harmoni.

Stortinget skal representere oss, men sannelig slik de opptrer nå om dagen. Så må jeg presisere, de representerer snart bare seg selv. De er ikke en skikkelse av folket eller en del av oss.

Jeg er selv norsk statsborger og etnisk norsk, men snart tenker jeg må greie ut om livshistorie, slik at jeg er sikker på å få lov til å bo landet. Kongeriket er ikke lengre sikkert for noen. Før eller siden kommer UNE og UDI å sier at du må vike i fra oss og sende dere på dør. Uansett om de har vært her i 10, 15 eller 20 år. Det betyr ikke noe. Kongeriket regjerer med sine sterke klør og kvasse sverd. Der en over landet bare bryter vennskap, familier og arbeid. Det kan jo være neste gang meg som ikke opprettholder kravene ettersom jeg ikke har fulgt A4 modellen til partiet Høyre eller Fremskrittspartiet.

Vi vet heller ikke hvordan strukturen virkelig vil være, om det vil være fungerende sykehus. Lokale sykehus er snart saga blott. De er bare skur med treskemaskiner, mens legene må flykte til sentrale sykehus hvor det ikke er nok senger eller nok spesialavdelinger å hyre de til. Fordi å ha lokale akutt og beredskap er for dyrt, det billigere at distrikts Norge dør. Det er arrogansen. Det er Bent Høies ideal, så lenge Stavanger er konge, så er det ikke så nøye om folkene i Dalane eller Lister stryker med. De er ikke så viktige. Akkurat som i Møre hvor det er også problemer mellom byene om hvem som får beholde hva. Skal sykehuset ligge i Ålesund eller i Kristiansund?

Så er det Jan Tore Sanner. Som så gjerne vil beholde sin prestisje og presisere at reformen om sammenslåinger av kommuner har pågått over tid. Kommune og fylkes Norge skal skje, om så alle befalinger skjer fra det lukkede rom. Det er ikke viktig om lokalbefolkning har stemt eller ikke stemt. Om valg og kommunale organer er tvilende til om konklusjonen er korrekt. Ei heller om Christensens Frivillighetsprinsipp fra 1990-tallet blir sendt på dør. Det er ikke så nøye, så lenge som at Sanner har sannelig gjort noe. Så stolt han kan være at han har tvunget lokalkommuner og fylker i sammen. Der han ikke redegjort for de nye forordninger eller gitt tid for de ansatte eller representanter lokalt klar over de nye krav. Samtidig som staten og stortinget beholder all makt, mens nye organisering gir flere spørsmål og oppgaver uløste. Det er stoltheten og hovmodet.

Arrogansen og likegyldighet fra sentralt hold er så stort. Der en skal tvinge og legge ned, uten å komme med konkrete erstatning. Dette er det Høyre og Fremskrittspartiet holder på med. Denne overkjøring og unnlatende holdning til bygde Norge, distriktene og til lokalvalg. Der en uten seriøs vurdering av konsekvenser vil sende syke nyfødte i flere timer med helikopter og ambulanse for å spare usle penger. Hva om livet går tapt når det var mulighet for et år siden å bli reddet? Vil den Norske stat dekke for familiens tap av sin nyfødte? Vil Høie kondolere og be i ærbødighet for sin overtredelse?

Hva om det er meg neste gang eller noen andre som kjenner? Jeg kan ikke vite eller forstå hvordan saksgang eller ettersyn staten lenger har? Om noen ting i denne verden virkelig er foreldet eller om du tilhører en viss gruppe, så er du aldri sikker. Om du har gjort feil en gang, så vil aldri staten tilgi deg. Men hvis du er en av oss, så kan du gjerne jukse litt og slippe unna. Slik som visse politikere som ikke tør vise sin inhabilitet eller sine verv. Siden de vil ikke vise sine tilknytninger som gjør at deres valg bli annerledes enn om de ikke hadde venner i NHO eller har jobbet for større finansielle konsern. Fordi de er en del av oss, de representere oss bare. Da er det så greit. Det er dette som er så arrogant.

Jeg klarer ikke lenger å bare se på det kalde kyniske Norge, det falitte og dårene som styrer med jernhånd, uten å tenke konsekvens eller realiteten, akkurat som all privatisering er positiv. Annet for de som driver aksjeselskap og investerer i den form for bedrift som kan ta over staten. Gi styring til selskap som jobber for profitt istedenfor å levere dag ut og dag inn for de velferdsgoder vi i teorien skal ha. Der felleskapets skattepenger ikke skal ende i skatteparadis, men omfordeles slik at pleiehjemmet, sykehuset eller skolen være i okay stand og klar for de som trenger det. Ikke være der for at Hansen skal tjene seg søkk rik på nødvendig tjeneste som alle trenger.

Men, det er jo det Høyre og FrP ønsker, et kaldt lite inkluderende Norge som er skapt for store internasjonale selskaper, men ikke medmennesker. Der det er lengre til tillitsvalgte, til de folkevalgte og lengre til de tjenester, både du, jeg og alle trenger. Om det er på Kløfta, Torsken eller i Sirdal. Er ikke så veldig nøye, det du skal vite at med denne politikken, så bør du ha bra telefon-tid, kunne ringe staten og nye kommunen. Fordi det er for langt til nærmeste kontor. Til nærmeste sykehus er det cirka 2 timer eller kanskje 3 ettersom hvor du bor. Toget vil drevet av polske leilendinger som ikke kunne ha råd til bolig. Sykehjemmet er drevet av «Accus AS» som har innleid personal fra Adecco og drives av konsulenter. Kommunestyret vil være langt vekke og nesten ikke synlig i avisene. De blir borte på hovedsenter langt av sted ikke nær der de representerer. De får også mindre makt siden kommunene og slikt får totalt sett mest øremerkede midler.

Stortinget har vist lite tillit til lokaldemokrati, lokale kunnskaper ei eller tiltro til å desentraliserte institusjoner, det har kanskje med å gjøre at disse menneskene er helt i sentrum og ikke trenger å tenke på hva som måtte skje eller skulle skje. Så lenge de kan se tilbake at jeg hadde ansvaret og jeg reformerte noe. Det er slik det virker. At sentralisering skal være innsparende og at privatiseringen skal være sparende på staten er ideologien. Fordi disse menneskene vil ha en liten stat, men samtidig vil de ha all makt. Det er fascinerende og skremmende. Denne arrogante leder-stilen til dagens Stortingspolitikere. Fader, det er arrogant.

«’Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der å glemme!» (Arnulf Øverland – ‘Du Må ikke Sove’ – 1937).

Peace!

 

Mening: På tide å tvinge de politiske partiene til sammenslåing av seg selv!

kommunalrapport-jan-2017

Nå som partiene på Stortinget har bestemt over befolkningens eget beste og ønske at kommuner skal bli større og lage sine egne kart av hvordan de nye stor kommunene skal være. Dette gjort i lukkede rom på Stortinget. Derfor er det på tide at de politiske partiene blir sammenslått ettersom vi bør spare parti-midler til varierende størrelser på politiske partier. Parti organ og partier trenger ikke å godta eller følge egne parti program, dette skal skje uten at dette er deres vilje. Slik også staten Norge gjør med sin omorganisering av fylker og kommuner.

Det første er å slå i sammen Arbeiderpartiet (Ap), Sosialistiske Venstreparti (SV), AKP og Kommunistpartiet til et eget Sosialistisk parti. En annen sammenslåing er Miljøpartiet DeGrønne, Liberalistene og Venstre, som blir det Grønne Parti. Høyre og Fremskrittspartiet blir det Borgerlige Parti. Senterpartiet og Kystpartiet blir Distrikts-partiet. Deretter blir Kristlig Folkepartiet (KrF), Partiet De Kristne og Verdipartiet blir Sosialdemokratiske Kristne.

Deretter blir alle kommunale lister og lokalt forankrete lister lagt ned slik som bom-partiene og kommune-listene som tilhører små-kommuner ettersom dette er bare dyre kostnader og ikke verdi-basert parti organ som staten kan være tjent med. Alle små parti og under visse størrelser ser bare som mer arbeid for Brønnøysund registeret og alle andre statelige institusjoner som Skatteetaten. Dermed må disse direkte legges ned eller slås sammen med noen av de større naturlige partiene og opprette eller bli del av lokallag der. Slik at kommunene og fylkene har mindre parti-lister og parti organ.

agderposten_26-mars-1990

Dette er gjort av samme grunner som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker om tvang vedrørende kommunesammenslåinger og fylkesammenslåinger. Der det blir mindre og mer lettfattelig styre. Der en skal i teorien ha mindre statelig administrasjon til like mange oppgaver. Derfor må Sosialistisk Parti, Grønne Parti, Borgerlig Parti, Distrikts-partiet og Sosialdemokratiske Kristne ta til seg det som måtte trengs eller ønskes fra Pensjonistpartiet eller Demokratene. Akkurat som kommunene må ta over og omorganisere de nye strukturene.

Dette bør også partiene klare uten stress. Ettersom dette skal tjene befolkningen og også det parlamentariske systemet, i kongen i statsråd. Der de skal respektere de gamle lovgivningen og følge folkeviljen som er trøtte og leie av alle partiene. Dette skaper forakt fra borgene og de tviler egentlig på forandringen med å stemme på den ene eller den andre. De bare tvinger igjennom sin vilje uten å lytte eller se til hva som er ønsket på lokalt plan.

Så når befolkningen ikke kan stole på partiene på lokalt plan, der en har lokale valg og stemt på tilfeldige partier. Dette ettersom hvem kan egentlig være sikker på vil respektere folkeviljen og respektere lokal-demokratiet. Ettersom de forandrer mening og plutselig i lukkede rom velger å slå i sammen en hel drøss av kommuner og fylker. Peace.

DNB Nor plan of setting up a Carlson Funds as a “Societe Anonyme” (S.A.) to initially save taxes and write of their subsidiary in Luxemburg; they might claim differently to save face, but the agreement with Luxemburg Authorities says otherwise!

Biathlon Ad Vital DNB

The Company in Scandinavia famous for getting George Clooney to be parts of their commercials and being synonymous with the Norwegian National Team of biathlon, making Ole Einar Bjørndalen wearing a Vital hat to the races and competition as a display of one of the main sponsors of the National Team. That is ordinary in sports, and is ordinary in the time we live in. So that a big bank is supporting a National Team is everyday event, but that is not what I will write about and discuss. As I got to read one of the papers in the Panama Papers leak. Here it is and hope you can see how DNB Nor ASA used the opportunities for meager taxation and higher earning for their subsidiary.

Before you continue her is a classy ad from the company:

Now we will see how the Norwegian Company can also be a little greedy and trying to avoid taxes in Norway, but still earning the profits and having accounts, but using the PriceWaterCoopers (PWC) offer for a Shell Company in Luxemburg to save taxes and still keep the funds in safety in Luxemburg. That is the grand DNB Nor who is the largest bank group in Norway.

Here is how they do it, and it is epic ways of using the shell-companies to avoid Norwegian tax regime and use a Corporate Fund that is a S.A. “Societe Anonyme” as financial company in Luxemburg to simply benefit from the specific tax status for a company in Luxemburg instead of the Norwegian one. Let me take you for a ride!

What is the Carlson Fund Management Company S.A.:

“Carlson is a Luxembourg resident company incorporated on August 14, 1990 as a limited company (“Societe Anonyme”) in order to develop the German and other European markets” (…) “Carlson is a company of DnB Nor group (hereafter the “Group”). The Group is Norway’s largest financial services group with total combined assets of NOK 1,834 billion. It includes strong brands such as DnB NOR, Vital, Nordlandsbanken, Cresco, Postbank.en, DnB NORD and Carlson” (…)”Carlson is part of the life and asset management branch of activities of the Group, DnB NOR Asset Management. It is Norway’s largest fund manager and has a leading position within discretionary asset management for institutional clients in Norway and Sweden” (…)”Until July 28, 2006, the purpose of Carlson was the creation, management and administration of a unique fund, Carlson Fund, created in Luxembourg on August 31, 1990. In this respect, based on the Luxembourg law on UCis, Carlson benefited from a specific tax status exempting the company from Luxembourg corporate income tax, municipal business tax and net wealth tax”.

You think that is saga in the making just see what more they did to secure lesser tax in Norway and close to none in Luxemburg, because corporate greed is what makes the world run like Ussain Bolt!

“By resolution of the Extraordinary General Meeting (“EGM”) held on July 28, 2006, Carlson has amended its by-laws in order to comply with the law of December 20, 2002 transposing the UCITS III Directive 85/611/EEC into Luxembourg law. Since the EGM, Carlson has been responsible for the management and administration of several investment funds. Carlson currently manages a portfolio of funds under 3 fund umbrellas: Carlson Fund, DnB NOR Fund and more recently DnB NOR Part II Fund since February l, 2008 (hereafter the “Funds”)” (…) “As from the date of the EGM (i.e. July 28, 2006), Carlson became subject to an unlimited tax liability and is considered as a newly incorporated entity for tax purposes”.

DNB Bankkort

You think that is bad and telling how the Carlson entity of Luxemburg, which funds and fueling money from the DNB Nor and their subsidies and banks in Norway. As he Tax is high here for any profitable business, this kind of transaction and order clears lots of funds from the Company and banks, which gives higher profits, because of less tax as they follows through consultation to follow the exemptions laws in the tax-haven. Here we go!

How do they secure the tax-exemption with the laws in Luxemburg?  

“Based on article 35 (4) of the Luxembourg Income Tax Law (“LITL”), when a company becomes taxable, all its assets and liabilities have to be valuated, at the time of the conversion, at their fair market value The assets and liabilities concerned are those “contributed” to the fully taxable entity, including intangible assets (article 59 (2) LITL)” (…)”the tax balance sheet has to take into account all the assets and liabilities of Carlson (i.e. the whole assets and liabilities whose, by nature, intend to serve the activity of the company2) including the valuation of the management contract. The administrative doctrine precises that is assimilated as an asset all the potential assets that can be exploited in the context of the activity of the company and with an individual economic value” (…)”Carlson has to revalue its capital in its opening tax balance sheet. The revalued capital includes the share capital of the formerly tax exempt company, the reserves accumulated by Carlson until the moment of the conversion, as well as the revaluation reserves resulting from the step-up at the moment of the conversion. The revalued capital is treated as “fiscal capital” in the hands of Carlson from a tax point of view. Any repayment (of part) of this “capital” to Carlson’s shareholders will therefore not be subject to withholding tax in line with the provisions of article 97 (3) b LITL”.

Now we have seen how the DNB Nord have put a S.A. Society Anonyme with the Carlson Funds to drop money into the Tax-Haven of Luxemburg as the DNB thinks the suits of Luxemburg to perfection and wondered if Barney Stinson bought suits made for Luxemburg.

DNB set up the Society Anonyme is set up with a new “EMG” to get unlimited tax-liability in Luxemburg. So the advice made the funds from the company under the Carlson from the time of the board-meeting by law of the 28. July 2006. The continued thing they did was to take their assets and monies fueled into the Carlson Funds, so the liabilities together with all of contracted value and management in the tax-balance sheet. So there fueling of moneys into the Fund is also fiscal capital and because of the status of the S.A. hide more in the secret company there.

DNB Nor

Then the control of Carlson Funds is by all means controlled by DNB Nord as written here:

“As an example, a major part of the support activities (e.g. accounting) is done in close collaboration with the members of the Group located in Sweden/Norway. Moreover, the members of the team managing Carlson in Luxembourg are all senior officers originated from the Group. Consequently, the distribution of the Funds in Luxembourg is mainly performed thanks to the support of the Group”.

Here is what the group is supposed to pay in tax:

“Taking into account the total 2006 and 2007 value of the business compared to the total 2006 and 2007 annual profit before tax, Carlson will pay an annual and arm’s length remuneration in accordance with articles 56 and 164 (3) LITL to the Group for its support representing 65,92% of its annual profit before tax” (…) “Carlson will benefit from such retrocession of fees over a period of 10 years. As the taxable activity of the Company started in 2006, we propose to recognize such retrocession as from August I, 2006 until the financial year 2016” (…)”The computation of the percentage of notional retrocession of fees will be subject to a supervision period of 4 years (2006-2010). In case of significant/major changes in the business in Luxembourg, Carlson commits itself to inform the Luxembourg tax authorities of any significant changes that would modify its business and/or its tax position in order to agree on the more appropriate tax treatment”.

If you wonder what retrocession means that is planned underwritings of the earnings of the company. Underwritings or retrocession is usually a volunteer act of a company to return property or ceding property, though usually by request and not by forced transaction. Also the underwriting is also done to diversifying assets by consolidating them amongst the stakeholders. That means the last one the percentage of the company which is 65 % of the profits of DNB NORD’s Carlson Funds will dived 65% of the funds to the stakeholders of the company. Initially meaning that the Stakeholders or the Owners  of the DNB NORD and that before any tax in Luxemburg, which is beautiful business model for the Stakeholders and for the ones owning DNB, and by literal controlling Carlos Funds.

The Company found another way to dodge a little more tax:

Net Wealth Tax: As no intangible asset is recognized in the tax balance sheet of the Company, there is no increase of the unitary value of Carlson for net wealth tax purposes”.

This is initially saying that since they have not written any assets of value when they started to operate, therefore they does not have assets or monies worth to be classified for the Wealth Tax Purposes in Luxemburg. Here was yet another way of using the loopholes in Luxemburg to get even less taxation and a favorable way of using the tax-system there.

This article in the middle of the charter of Carlson Funds says the truth of the company:

The purpose of the corporation is the creation, administration and management of one or several Luxembourg and/or foreign collective investment funds in transferable securities authorized according to the Directive 85/611/EEC, as amended (”UCITS”) and of other Luxembourg and foreign collective investment funds not covered by trus Directive (“UCI”) (all together the “Funds”) on behalf of their unitholders or shareholders in accordance with the provisions of chapter 13 of the Luxembow-g law of December 20, 2002 on undertakings for collective investment, as it may be amended from time to time (the “2002 Law”) , and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided co-ownership interests in such Funds. The corporation shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of the Funds. It may on behalf of the Funds, enter into any contracts, proceed to any registrations and transfers in its nam~ or jn third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Funds and the holders of certificates of the Funds, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Funds. The foregoing powers shall not be considered as exhaustive, but only as declaratory”.

EuroOK

This here says enough of the practices of the Norwegian Banking group of DNB Nor or DNB Nord ASA had a subsidiary for recess their tax-operation and use the lucrative opportunities for keeping the profit without having issues with the Tax-regime in Norway. As the Norwegian rules and tax-regulation without studying them is stricter and has to be stricter than this. Because the end of the Tax contract with Luxemburg disclose the information where they are planning not to pay for their “Net Wealth Tax Due”. So even if the funds grow massively and the monies invested in the Carlson Funds, the opportunity to underwrite 65 % before the tax on its profit and that is possible with the “underwriting” method. In that sense the taxation of the will always is 10% on very little part of the funds, as the stakeholders can theatrically take 65 Euros on the 100 euros. Leave behind 35 Euros of it profit and pay 3, 5 Euro on the 100 Euros of Profit, that is a beautiful operations. If it wasn’t for the underwriting of the revenue then the company would have by the standard tax of Luxemburg paid 10 Euros of tax. 10 Euros is not much of a profit of 100 Euros, but still vastly more than 3, 5 Euros, the difference by quick calculation is 6, 5 euros. That is nearly a price of a Big-Mac Combo-menu that cost around 8 Euros in Luxemburg.

That is because of the technic of underwriting and sharing that with the shareholders and stakeholders of the Carlos Funds S.A. in Luxemburg which is their subsidiary. As written so nicely to the Luxemburg Department of Tax Collection in 2nd July 2008:

“on behalf of our client Carlson Fund Management Company S.A. (hereafter also referred to as “Carlson”), we respectfully request you to confirm, in writing, the content of this letter as to the Luxembourg tax treatment applicable to the situation described herein”.

That the Carlson was supposed to get the reasonable Tax Treatment for the company so there was a hashed plan from the get-go together with the Company of PriceWaterCooper. The plan was made an acted upon. This would not been possible if the DNB Nor did not use the guidance and setting up the charter after the laws there and follow the guidelines of the company setting it up for making sure of having less tax.

As explained with the 100 Euros scenario. The certainty is not any excuse from the DNB Nor can tell away.  As they explained in 2016 to the Norwegian Press:

“No, DNB Luxemburg does not help the costumers to avoid tax. The Advisors function as discussion and talking-partners when it comes to financial questions, which offers legal and legitimate tax-plan for the costumers who live abroad. It could for example be about advice about financial-solution, cross-border transactions, complicated inheritance-regulation and other taxing environment that would be different from the ones who are living in Norway” (…)”DNB does not operate in Luxemburg because of taxation (Foss, 2016).

Well, I have already explained there operation and how they get to pay as little tax as possible through their operation. So DNB Nor had or still have the Carlson Fund Management Company S.A. in Luxemburg to save taxes and earn more monies in their operation and company there. Something they would be able to do in Norway or under Norwegian taxing regulation. Peace.

Reference:

MF I/ECCi/ AEGN/C21108001 M-PEWR – “Carlson Fund Management Company S.A. – Identification tax number: 2006 2240 378- Recognition of a license fee for tax purposes” (02.07.2008) – PriceWaterCooper (PWC)

Foss, Andres Bakke – ‘DNB i redegjørelse i 2014: DNB Luxembourg hjelper ikke kundene med å unndra skatt’ (08.04.2016) link: http://www.aftenposten.no/okonomi/DNB-i-redegjorelse-i-2014-DNB-Luxembourg-hjelper-ikke-kundene-med-a-unndra-skatt-8422413.html#xtor=RSS-3

%d bloggers like this: