MinBane

Helt ute av sporet (Okumala ekigwo okulyaku kya okuziga)

Archive for the tag “PriceWaterhouseCoopers”

Uganda: Civil Society Position on Tax Revenue Measures for FY 2017/18 (21.04.2017)

Report from the MoFPED shows the growing Ugandan debt by June 2016!

Again, the Ministry of Finance, Planning and Economic Development (MoFPED) dropped another report on the fiscal policies and the fiscal health of the economy in Uganda. The National Resistance Movement (NRM) have created this environment as the growing debt and growing interest payment comes with their planned debt rise. Still, the PriceWaterhouseCoopers spelled gloom earlier in the year, as this report was dropped on the MoFPED web page today. Even if the Report was spelled out in December 2016. It is if like the NRM didn’t want this to spelled out early. Since the numbers aren’t compelling of an arts piece, more issues… just take a look!

The stock of total public debt grew from US$ 7.2 billion at the end of June 2015 to US$ 8.4 billion in June 2016. This represents an increase from 30.6% of GDP to 33.8% over the two periods. The increase was largely on account of external debt, which grew from US$ 4.4 billion to US$ 5.2 billion over the period. Domestic debt increased from US$ 2.8 billion to US$ 3.2 billion” (MoFPED, P:V, 2016).

That the debt are growing quick, as the public debt grew with US$ 1.2 billion, that the percentage of GDP went up with 3,2%, the external debt rose with US$ 0.8 billion and the Domestic debt went up US$ 0.4 billion. All of these numbers show the amount of monies that the Government are adding on their debt, as the UNRA and the development projects are suspended by World Bank. So the Infrastructure development can be questioned as the growing debt, as the government must have other uses of the growing and scaled up debt. Since the transparency of the economy isn’t there and that the sanctioned bills comes from the State House. Just look at the growing interest rates as well.

Interest Payment as a percentage of GDP stood at 2.2% as at end June 2016, up from 1.9% as at June 2015. The increase is largely explained by interest payments on domestic debt, which grew from Shs 1,077 billion in FY2014/15 to 1,470 billion in FY2015/16. There was a significant increase in the weighted average interest rate of Government debt; from 5.9% to 6.5% in June 2015/16. This followed increases in the weighted interest rates for both domestic and external debt, from 13.6% to 15.3% for domestic debt and from 0.9% to 1.2% external debt. As interest rates increase, so do the debt service obligations of Government” (MoFPED, P: 4, 2016).

The difference between June 2015 and June 2016 the percentage has grown with 0.3%, the domestic interest rate grew with Shs. 0.393 billion. The Interest rate alone went up by percentage 0.6%, as the weighted interest rates went up 1.7%. The key sentence that the report wrote and I repeat: “As interest rates increase, so do the debt service obligations of Government”.

That idea isn’t only on the interest payment percentages are running higher, but as the debt goes up, the interests goes up. So the Debt Service Obligations are going up for the Government. This is a natural outcome, that the obligations for the state goes up with the amount of debt it rises. So the government can try to portray this is controlled, and to one extent it is under control. Still, the growth in this regard proves that the NRM regime are pilling up debt and increasing their debt, as well as interests. In the end this will make the state worse. Especially knowing that the energy dams have been built poorly and many of the expensive roads haven been fruitful. This is development that the growing debt is being used to…

So the NRM regime and the Ugandan government isn’t believable… the rise of debt and interests show’s the current state of affairs. Even if the percentage is after plan, the government still has to take charge and make sure they can pay back both the debt and interests. Peace.

Reference:

Ministry of Finance, Planning and Economic Development (MoFPED) – ‘DEBT SUSTAINABILITY

ANALYSIS REPORT 2015/16’

Uganda: UPC Calls for Economic Reforms (05.04.2017)

Var Jern-Ernas store prosjekt for de Blå-Blå: Uendelig Sentralisering og Privatisering?

Snart er den første Blå-Blå regjeringen periode over, den ser ut som en slagen sammensluttning av borgerlige partier som gikk inn med mot og kraft etter 2 perioder med Rød-Grønt samarbeid, der Jens Stoltenberg hadde regjert med ro og faktisk handlingsrom.

Erna Solbergs Høyre gikk i regjering med Fremskrittspartiet med Siv Jensen, også med støtte fra Kristelig Folkeparti med Knut Arild Hareide og Venstres Trine Skei Grande. Alle disse laget deres Sundvold erklæring som skulle være de borgerlige parti svar på Soria Moria. Dette skulle være starten på en frisk bris etter årene med Senterpartiet, Sosialistiske Venstreparti og Arbeiderpartiet i regjeringen.

Etter disse årene, hva er inntrykk av samarbeidet mellom borgerlige og hva har de oppnådd? De har skiftet det politiske klimaet, men ikke til det bedre. Åpne sår og konflikter er mer realistisk den solid dialog. Fremskrittspartiet har hardnet og mindre medmenneskelig, mindre nå enn da de var i opposisjon. Høyre partiets ledere og ministere er mer opptatt av prestisje enn av å lytte til folket.

De neste lederne i Høyre som Bernt Høie og Jan Tore Sanner er i spydspissen av politisk arroganse og lite ydmykhet med makt. De kan lett gå imot alle rapporter og kjøpslå inne på tinget, men å høre på kommune Norge eller fagfolk innen helsevesenet er ikke så nøye. At Fremskrittspartiets Ketil Solvik Olsen vil privatisere jernbanen er å forvente og dele det opp til bitte små bedrifter. Som igjen hjalp flere konsulenter i jobb er ikke så nøye. Alt skal helt privatiseres slik at de rike borgerlige kan nyte samfunnet, mens resten ikke får råd til de trengende sosiale oppgavene. Høyre og FrP drømmer om Amerika og gjøre den Norske staten like liten som det Republikanske partiet i USA gjør akkurat nå. Der alt er styrt av bedrifter og intet annet enn det nødvendige av staten. Fordi det er god butikk og dyrt for innbyggerne. Dette vil skje om Høyre og FrP får oppnådd alle sine våte drømmer om «samfunnsbygging» på bedrifters premisser.

Vel, de har prøvd og prøver, det å åpne for Poker og Segway viser bare populismen som er innarbeidet, i sammen med deres iver etter å prøve å være folkelige. Der Blå-Blå paradigme virker som mer tvang, mer skattelette for de rike, presise prosjekt og unødig liberalisering av statelige bedrifter. Man kan lure hva er grunnen og hva er det de vil?

Høyre virker mer og mer som partiet for de store bedriftene, ikke for de folket. Vi skal likevel tro på Norge og mulighetene som Høyre skal vise oss. Arbeidsmarkedet er laget for næringslivet, hardere og hardere å søke jobber og få jobb. Boligmarkedet så trangt og smalt, at om man ikke har foreldre som kan være kausjonister å kommer man nesten ikke inn. Helsevesenet bli klart for å bli slaktet, Postvesenet er slaktet, Jernbaneverket og NSB er slaktet, videre er listen lang. Var dette de ville få til?

At man liberalisere for det liberale politikkens skyld, mindre stat, dyrere for borgerne for samme utgifter, økte kostnader og økte skatter, mens skattelettene kommer til de som allerede har formuer og eier bedrifter. De som trenger det og trenger støtte, må jobbe mer for å få det de trenger, mens de som allerede har alt og alle muligheter får mer friheter. Er det dette samfunnet som Høyre og de Blå-Blå jobber for?

Hva skal vi tro på og hvordan tillit skal vi ha til Høyre og deres BLÅ agenda?

Jeg bare tviler på virkningene vil være og være rimelige, at de vil ha den ønskede effekten som de stortingsrepresentantene og ministrene i regjeringen. Det virker mer som nyttige verktøy for de allerede rike, enn for de som trenger staten. Der statelig bedrifter og organisasjoner skal brukes eller bli privatisert, slik at staten skal kjøpe offentlige tjenester og ikke være tjenestebærende. Fordi dette er god politikk.

At staten ikke skal eie, men skal leie, at staten skal ende opp som leilending i sitt eget rike. Staten skal ikke om de får sitt ønske eie sykehus, skoler, televerk, kraftverk eller andre nødvendig infrastruktur. Det skal helst ikke være offentlige selskap som bygger veier, hus eller større infrastruktur prosjekt. Alt skal på anbud og skal være helst igjennom internasjonale forretningsforbindelser som både passer EØS avtalen og frihandel. Ingenting skal være statisk og sikkert. Det skal ikke være statlig selskap som sikrer nødvendige tjenester eller utbygging som ellers hadde blitt overpriset og dyrt for borgerne. Fordi dette er ikke nøye, de rike får skattelette og de ordinære må betale mer for de trengte oppgavene som er i samfunnet.

Er dette det som ønsket fra Høyre eller har jeg misforstått, med all privatiseringen, med all nedleggelse og tvunget sentralisering. Der man har gjort mer eller mindre alt fritt kapitalistisk, uten tanker om konsekvensene. Derfor ønsker vi mer liberalisering og til slutt en dyrere stat på grunn av ideologiske grunner om fri finans og fritt marked. Istedenfor å se på prisen av frigi og sette det tidligere statelige tjenester på de åpne markedet.

Slik som en kan se etter flere år med åpent marked for strøm og elektrisitet som har skutt i været. Det samme kan sies ettersom boligprisene har bare økt og økt. Dette har skjedd ettersom boligprisene ble deregulert på 1980-tallet. Derfor har vi idag eiendomsmeglere, finansanalytikere, boligspekulanter og andre som tjener enorm profitt på utleie og bygging av hus. Som gjør både livet hardere for førstegangs kjøpere og også for alle andre som skal betale for eie et hjem.

Er det slikt det skal bli å ta toget, når staten skal bruke skattepenger for å bygge veier, når borgerne skal betale strømmen at prisene bare skal opp fordi markedet bestemmer og politikerne ikke skal ha styring eller instrumenter for å sikre at har det man trenger. Fordi ideologisk så skal staten bare ha hær og politi, ellers så skal resten ordnes og betales ved tjenester på siden.

Det er slik det ser, ettersom hver del av staten blir separert, hver del av lokaldemokratiet blir sammenslått og hver bidige statelig organisasjon blir privatisert og solgt på det åpne markedet. Snart vil skatteetaten være privatisert til PriceWaterhouseCoopers eller Deloitte. Den Norske Bank (DNB) skal snart ta over Tollvesenet etter de også undertegnet en direkte samarbeidsavtale med politiet og Securitas. Slik at også dette ikke er direkte eid eller styrt av staten. Fordi alt skal privatiseres om mulig. Det er overdrevent, men hvorfor skal sykehus, skoler og veibygging være privat og ikke andre statelige foretak?

Snart kan jo disse som er så gira på gjøre jernbaneverket og NSB i tre foretak, kan gjøre om brannvesenet og politivesenet til private foretak som leier ut tjenester og sikkerhetstilbud i de større byene der Securitas eller andre større bedrifter prøver å få anbudet slik at de kan gjøre politi arbeid istedenfor staten? Når noe blir privatisert mer og mer, hvorfor ikke dette? Er ikke dette FrP og Høyre vil?

Mindre skatt for rike, mer avgifter for folk flest, mindre stat og mer privat virksomhet, gjerne også så liten stat at private foretak gjør det staten gjorde tidligere på premisset av profitt over å levere en god tjeneste til befolkningen. Fordi det er ikke så nøye. Det er viktigere at pampene i Høyre tjener gode penger.

Da mitt siste spørsmål vil vi risikere å være prøve kaniner for mer politisk prestisje og større iver etter å sentralisere våre demokratiske institusjoner slik at vi ikke kjenner de som representerer oss eller har anelse om hvilke kontor som har oppgaver til å hjelpe oss. Vil kjøpe denne tiltenkte sparepakken av våre tjenester slik at Høyre kan gi skattelette til de rike, mens vi andre må betale like mye enn så lenge, kanskje mer senere fordi vi må gjøre om de feil anslag som Høyre og Fremskrittspartiet hadde.

Denne privatiseringen og sentraliseringen er kanskje billig på papiret, men når regnestykket og betalingen både av utformingen, budsjettene, øremerking av midler og tiltenkt profitt til de nye samfunnsaktørene, vil det egentlig bli så billig?

Jeg tviler på dette, gjør du? Peace.

PwC report spells gloom over rising debt in Uganda!

Ugandan shillings

A report released by PricewaterhouseCoopers limited has delivered this month is clearly seeing what others has seen with the economic situation and the use of funds by the National Resistance Movement (NRM) and their regime. This report by a company which is an international company who works with other businesses and civil society organizations who needs economic advice and advisory services for taxes and such; therefore the report from PwC on economic situation is telling. Their speciality on their outlook will be saying with auditors and financial analyst whose words means a lot. They are professional analysts in this field are writing and saying this on the economic climate. The Economic climate is worrying and that has been visible. The liability of the growing debt in the republic has been a hazard together with the lacking internal revenue for the state as well. Just take a look!

Sluggish economy with higher debt:

“This bulletin comes at a very crucial time for the Uganda economy when growth is slowing down, private sector credit is on a decline, consumer demand is low, implementation and execution of critical public infrastructure projects is very sluggish, and the public sector debt burden on the economy is at the highest it has ever been” (PwC, P: 3, 2017). “If the domestic revenues collections continue to underperform, the government will be forced to borrow more from the domestic market. The increase in government borrowing may result in a substantial increase in yields on government securities, which may result in an increase in borrowing rates, which may constrain the private sector credit growth even further” (PwC, P: 7, 2017).

Growing debt:

“The Uganda’s public debt burden has risen by 12.7% in the past four years from 25.9% of GDP in FY 2012/13, to 38.6% of GDP in FY 2016/17. The debt burden is projected to continue rising to 45% of GDP by 2020. Debt as a percentage of revenues has risen by 54% since 2012 and is expected to exceed 250% by 2018. The country’s ever increasing debt burden has resulted in a deterioration of the debt affordability situation” (PwC, P: 8, 2017). “Uganda’s capital expenditures are still too reliant on external finance. Currently debt servicing constitutes 11% of the total government expenditure, one of the highest debt burdens in sub-Saharan Africa. This is expected to increase to 16% of the total government expenditure by 2018. Uganda’s debt burden has risen faster than the government’s own resources, resulting in a debt-to-revenue ratio of 236%, one of the highest amongst B-rated countries. This has prompted Moody’s recent down grade of Uganda’s long-term bond rating by one notch to B2 from B1” (PwC, P: 8, 2017).

An Economy with challenges:

“2016 was an economically difficult year for Uganda. The economy faced numerous challenges due to the continued uncertainty surrounding the recovery in global economic growth, weak commodity prices and geopolitical events in our key trading partners. As a result, of these numerous challenges, our export earnings, FDI flows and remittances to Uganda all went down. These developments, together with a slowdown in the execution of public investment projects and weaker than expected private sector demand, had a major effect on the economy” (…) “Other internal risks include delays in the implementation of public infrastructure projects such as the Standard Gauge Railway (SGR) linking Uganda to its East African neighbours, and the key infrastructure projects critical for the commencement of oil production” (PwC, P: 4-5, 2017).

If you are worried by the Republic and their economy after this, than you haven’t followed the class since this signs have been there for while! The state of the economy is fragile and the debt rise should concern all the ones inside the Republic and also outside. However, this could change, but that has to be done by the government and steer in another direction as today. The greed and the common sense of developing the economy is forgotten, as they are fixated on infrastructure projects and oil developments, while borrowing to fill the losses of donor-aid and internal revenue. This could be done in many ways, but that would not be easy. Peace.

Reference:

PricewaterhouseCoopers Limited (PwC) – ‘Uganda Economic Outlook 2017’ (February 2017)

Post Navigation

%d bloggers like this: