Troens Bevis sitt ‘Sommerstevne i Sarons Dal’ gjorde ingenting feil ved å ikke direkte invitere Listhaug!

«En viktig forskjell mellom sjakk og politikk er at sjarm ikke spiller noen rolle i sjakk»Mikal Rode

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug spiller offer når hun ikke fikk det slik hun ville i Sarons Dal denne sommeren. Fordi Sarons Dal og Troens Bevis viser handlekraft og bestemt hvordan program de ønsker å ha. Selv om dette er i valgkamp og to måneder før stemme lokalene åpner. Så har fremdeles håper jeg arrangører sine egne retningslinjer og kan gjøre valg om hvordan de vil ha det. Det høres ut som Sylvi Listhaug har allerede forutbestemt sin plassering i Kvinesdal i Vest-Agder, uten å følge de retningslinjer som arrangør har. Dette vil være som om Humanetisk Forbund har stevne og visse aktører skulle få automatisk plass. Siden ledelsen i Human Etisk Forbund har ofte hatt tilknytninger og medlemmer fra Arbeiderpartiet, derfor om Jonas Gahr Støre eller andre kandidater for AP stilte opp på avtale møte og program. Så måtte de også invitere Sylvi Listhaug for man må kunne drive valgkamp mitt i det human-etiske smørøyet. For det er slik dette virker som.

Men før jeg presisere mer. Ta saken og programmet hver for seg. Først programmet og innslaget som Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide deltar på, før kritikken fra Listhaug.

Troens Bevis sin egne profilering av Hareide møte på årets stevne:

«Derfor har to ektepar også fått en spesiell utfordring under Stevnet i år. – Istedenfor å ha et politikermøte i år har vi utfordret to kjente ektepar, Knut Arild og Lisa Marie Hareide og Rune og Sølvi Edvardsen. Vi har bedt dem dele hvordan troen deres påvirker forholdet til våre medmennesker i en verden med så mye nød.» (Troens Bevis, 2017).

Som Rune Edvardsen presisere til NRK:

«Listhaugs folk ringte og spurte om hun kunne komme for å representere partiet, ha stands og drive politisk agitering. Da vi ikke klarte å se for oss et eget arrangement som passet med Listhaugs profil, valgte vi å si nei, sier Rune Edvardsen til NRK» (…) «Ja, men ikke i år. Vi fant det ikke forsvarlig å skulle stelle i stand en hel debatt kun fordi Listhaug hadde lyst å komme ned. Det er ikke vår oppgave å fremme spesielle partier» (NRK, 2017).

Svaret fra Listhaug:

«Jeg synes det er merkelig at jeg nektes å delta fordi det vil innebære politikk, mens Knut Arild Hareide vil de gjerne skal drive valgkamp i Sarons dal, sier Listhaug til NRK, og fortsetter: – Politikere av alle farger, blant andre Jonas Gahr Støre har vært der tidligere. Jeg tror det hadde vært nyttig for deltakerne å fått inn flere perspektiver enn bare fra KrF» (NRK, 2017).

Troens Bevis og Sarons Dal hadde allerede planlagt et program med Knut Arild Hareide der de diskutere tro og hvordan påvirker mennesker i nød. Dette er ikke direkte valgkamp, men en diskusjon mellom ekteparet Hareide og Edvardsen på scenen på det årlige sommerstevnet. At hun føler seg snytt for å delta på stevnet er en annen ting. Men profilen og temaet for kvelden var satt.

Derimot at Troens Bevis har bestemt at de ikke vil ha politisk debatt og valgkamp på Stevnet er i deres rett. Det er ingen automatikk at en kan drive valgkamp på et kristent stevne, ettersom det er arrangørene som invitere talere, musikere og lager programmet etter egen vilje og lyst. Dette er noe som Troens Bevis kan ha helt bevist forhold til. At Listhaug og FrP hadde lyst til å delta er også greit. Det har de også lov til, men det er ikke de som arrangerer stevnet, det er Troens Bevis. Dette er kanskje vanskelig for å Listhaug å forstå. Siden hun er et offer, hun var sviktet av kristne på Sørlandet. Som ikke vil ha valgkamp, men ha en dialog mellom to par om nød. En nød som ikke er så nøye for Listhaug som forstår flyktninger etter å svømt i 5 minutter i Middelhavet.

Edvardsen har gjort alt riktig og vært klar, han har ikke gjort noe uredelig. Når det kommer til programmet og valg gjort av Troens Bevis. Så har det vært korrekt. Det er ikke noe anliggende av misvisning eller tolkning. Annet enn at Listhaug regner med automatisk pass på alle kristne arrangement og at hun skal kunne ha valgkamp der – okke som. Det er det som kommer frem. Så hvis en politiker har appell i en kirke nær deg, regn da med at Listhaug også inviteres. Fordi om en er samlet av hennes politiske klasse, så hun også inkluderes.

Fordi dette handlet om en samtale mellom to par, Edvardsen og Hareide, om nød og fattigdom, og hvordan dette påvirker deres forhold til medmennesker. Dette handler om hvordan Hareide og Edvardsen i sine parforhold tolker disse problemstillingene og hva de gjør for å hjelpe medmennesker. At dette skal bli stor-politikk, at dette skal bli kritisert fordi Listhaug er smålig. Er for meg – underlig. Men så eier ikke hun så veldig stor rekkevidde av henne handlinger. Siden store deler av tider går konsekvensene av hennes handlinger til medmennesker hun ikke ser eller har noe eierskap til. Derfor er det lett å spille offer. Når hun ikke en gang ofret noe som helst. Hun kunne ha dukket opp som privatperson og vært deltar uten noe politisk profil. Men så viktig var ikke Sommerstevnet i Sarons Dal. Peace.

Referanse:

Troens Bevis – ‘De unge gjør inntog i Sarons Dal’ (07.07.2017) link: https://troensbevis.no/nyheter/sommerstevnet-nyheter/item/92785-de-unge-gjør-inntog-i-sarons-dal

NRK – ‘Kristent gigant-stevne sa nei til Listhaug: – Merkelig at jeg nektes’ (11.07.2017) link: https://www.nrk.no/norge/kristent-gigant-stevne-sa-nei-til-listhaug_-_-merkelig-at-jeg-nektes-1.13597260

Mine tanker rundt Visjon Norge og TV-Pastor Hanvolds verden..

hanvold

Jeg har vært i tenkeboksen om jeg skulle komme med en kommentar til NRKs Brennpunkt dokumentar om Visjon Norge og TV Pastor Jan Hanevold. Jan Hanevold som har historie som Pastor og hans forhold til penger. Derfor skal jeg ta noen gamle saker som viser at Brennpunkt tar viktige poenger om hvordan han håndterer penger. Som Pastor og Kristen leder så har en etisk og normative ramme som gjør at man skal være rettslig og korrekt. Der profitt og rikdom ikke skal være fokus, mens arbeid både for kristenhet og de trengende. Dette ser mer suspekt ut når det kommer til TV-Pastoren.

I 2005 ble dette skrevet om han:

“Stiftelsen VBC, med Jan Hanvold i spissen, brukte seks av fem innsamlede nødhjelpsmillioner til eiendom i 2003. Nå har de nettopp svidd av 6,5 millioner på nye lokaler til TV Visjon Norge” (…) “Ifølge Drammens Tidende har TV-kanalen TV Visjon Norge, med ansvarlig redaktør Jan Hanvold, nettopp punget ut 6,5 millioner kroner for store deler av den tidligere barnevernsinstitusjonen Åsgård i Øvre Eiker. Der skal de ekspandere, produsere fjernsyn og etablere kurs- og konferansesenter” (…) “En gjennomgang av VBCs regnskaper viser at de brukte seks millioner kroner på eiendom også i 2003. I 2002 tok de ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten å redegjøre for det i årsberetningen eller i en note i regnskapet” (…) “Hvor pengene som tilfaller fattige barn gjemmer seg i regnskapet til VBC, er et mysterium. Stiftelsen fikk drøyt fem millioner kroner i tilskudd/gaver i 2003, og hadde salgsinntekter i omtrent samme størrelsesorden. Likevel er det ikke mulig å avlese en eneste pengegave i regnskapet. Lettere er det å avlese at de brukte seks millioner kroner på eiendom” (…) “At de har sendt inn årsmøteprotokoll istedenfor årsberetningen for 2002 er kanskje en bagatell, men det som fanger vår interesse, er at det er tatt ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten at det er redegjort for i årsberetningen eller i en note i regnskapet. Hvis årsresultatet fra 2002 tillegges egenkapitalen de allerede hadde fra 2001, skulle nemlig egenkapitalen vært rundt 4,4 millioner kroner i 2002, ikke 2,5 millioner som den er bokført til” (Hegnar.no, 2005).

Enda mer fra 2005:

“Kaptial stiller i artikkelen spørsmål om hvor pengene som tilfaller fattige barn, gjemmer seg i regnskapene til Visjon Bibel Center. Bladet skriver: «Stiftelsen fikk drøyt fem millioner i tilskudd og gaver i 2003, og hadde salgsinntekter i omtrent samme størrelsesorden. Likevel er det ikke mulig å avlese en eneste pengegave i regnskapet. Lettere er det å avlese at de har brukt seks millioner på eiendom.» Kapital stiller også spørsmål til at det i 2002 er tatt ut 1,9 millioner kroner fra stiftelsen uten at det er redegjort for i årsregnskapet eller i en note til regnskapet. – Dette regnskapet er i beste fall lite opplysende. Normalt skal utdelinger fra stiftelser rapporteres over resultatregnskapet. Det ideelle er å følge bestemmelsen i den tidligere stiftelsesloven om at legatporsjoner eller ytelser fra offentlige stiftelser skal spesifiseres i noter til regnskapet” (Hansen, 2005).

Det er ikke spekulativt når en jukser med innsamlings-midler og misbruker penger fra givere som var til bistand og nødhjelp som er direkte brukt på eiendom til TV kanelen Visjon Norge. Dette viser at Stiftelsen kontrollert av Pastor Hanevold har regnskap i to år både 2002 og 2003 hvor midler er blitt vekke og ikke kan blir redegjort for, i den samme perioden har plutselig Hanevold klart å bruke en formue på lokaler for TV-kanelen. For meg er det suspekt handling med penger og hvordan han bruker tilliten til sine givere og kristne mennesker som gir med tro til denne mannen. Disse artikkelen som viser lite troverdig handlinger  burde åpne øynene. Dette mer en Brennpunkt alene som har sin vri. Dette er regnskapsførere og Hegnar på egenhånd stilt spørsmål til etiske rammene rund håndteringen av innsamlede midlene. Disse artiklene er både fra Kapital, Hegnar og Bygdeposten, disse har samme tema og problemstilling samtidig som Pastor Hanevolds organisasjoner ikke ønsker åpenhet rundt sine regnskap. Noe som ikke setter han i et hyggelig lys.

I 2010 ble sagt av han da:

“Han mener det er 400.000 personlig kristne i landet. Og dersom hver av dem tjener 250.000 kroner i året i snitt, har de en samlet inntekt på 100 milliarder kroner” (…) “Dersom alle kristne hadde gitt tiende, skulle misjon og kirkeliv i Norge ha fått ti milliarder kroner. Men Hanevold sier han har regnet seg fram til at ”kristenfolket” bare gir to milliarder årlig. Ergo snyter kristne nordmenn Gud for åtte milliarder kroner i året” (…) “Vårt Land skrev fredag at i 2009 satte tv-kanalen inntektsrekord med 66 millioner. Det betyr en samlet omsetning de siste 10 årene på rundt 400 millioner. En svært stor del av disse inntektene er gaver. I fjor gikk kanalen i pluss med tre millioner kroner, og den har en positiv egenkapital på over 10 millioner kroner” (Færaas, 2010).

Så hvis vi ikke følger denne oppfordringen som er om tiende, så snyter vi Gud eller mener Hanevold at vi snyter kristne forsamlinger og trossamfunn ved å gi mindre enn tiende? Dette er fascinerende at pengene er så i fokus, at ikke andre krefter og idealer fra en pastor. Var det feil dekning i lokal-avisen fra Drammen da? Slik som Brennpunkt?

 

Dette ble skrevet i 2011:

“Etter at 80 år gamle Bård Fonås i høst døde dukket det opp en hemmelighet. Mannen hadde jevnlig betalt store pengebeløp til den kristne kanalen TV Visjon Norge, totalt 95.000 kroner” (…) “I et brev som Hanvold selv har signert ber han om at «partneren» og «vennen» Bård Fonås skal strekke sin tro og gi 3500 kroner for å redde kanalen ut av en akutt krise. «Hvis hver partner gir 3500 kroner hver har vi løst den akutte krisa», skriver han” (Larssen, 2011).

Akkurat dette er motbydelig,  ikke at en enkelt person har enormt store summer til en sak som kan bety noe for en. Det er en fin solidarisk tanke. Problemet er mer på hvordan Pastor Hanevold har i personlige ord lovet at giverens krise vil gå vekk om de gir større beløp til sin Kristne Stiftelse eller Organisasjon noe som er uetisk, uspiselig og urettmessig. Dette er utnyttelse av eldre mennesker i en egen fortjeneste. I sammen med deres tidligere regnskapspraksis, viser at det er systematisk og rigid handlinger for å få råd til større eiendommer, med innsamlede midler som skulle gå til kristne organisasjoner og ikke direkte til næringseiendom eid av Hanevold.

Det som ble vist i snutter fra Telenor Arena nå i sommer på Brennpunkt, har Natt&Dags reportere forklart at de opplevde møte slik:

“MEN DET KOSTER å forkynne. Etter at folk har løpt rundt i Telenor Arena i sokkelesten, ligget langflate på gulvet og skreket, besvimt, hyperventilert og grått i timesvis, entrer Hanvold igjen scenen. Han minner oss på at Maldonados crew teller over 60 menn og kvinner, også var det den bussen, helikopteret koster 6000 kroner timen…– Vi trenger et kraftig offer her! roper Hanvold. – Gud vil at du skal gi 5000, 10.000, 100.000! For at én million mennesker skal bli frelst, trenger vi én milliard kroner! Amen! Frelse er gratis, men det koster å hente den inn. Hanvold ber oss trekke bakover i lokalet, der det nå har stilt seg opp folk med gule refleksvester, utstyrt med trådløse kortterminaler. På storskjermene endres budskapet fra at Jesus helbreder til at Visjon Norge har Vipps” (Gjesvig & Bamle, 2016).

At man bruker sånne midler på givere og troende at man viser sitt sanne ansikt. Dette ansiktet er hvordan man bruker alle tekniker og alle triks med store pene ord for å få mennesker til å gi. Dette med å kreve at mennesker som er troende skal gi tiende, der man ber om svære summer av glade givere på konferanse på Telenor Arena. Der en sier prisen for å ha omreisende predikant og forventer at dette skal bli dekket av givere er å bruke samvittigheten til medmennesker mot dem, slik at de føler at de må gi til Hanvold.

Dagens Svar fra Jan Kåre Hanvold:

Når brennpunkt sprer direkte løgner og fremstiller meg og Visjon Norge, som mer eller mindre svindlere. Fyrer dette opp under, etter å skape et kollektiv hat. Dette gjelder ikke bare meg, men også vår trofaste og lojale stab på 60 stykker, med familie. Sammen med Brennpunkt, er også avisen Dagen og Vårt Land de fremste i hetsingen av meg.. Slik at jeg nå har fått konkrete draps-truler imot meg. Uten, å ta hensyn til vær varsom plakaten. Hvor min svigermor er alvor syk, å har mer eller mindre fått dødsdommen. Herjer media videre uten å ta hensyn. Brennpunkt med Bjørn Olav Nordahl, har ødelagt mennesker før. Da han var graver i DN. Der de kom med kraftige anklager imot finansmannen Fredly. Og som de ble dømt for , å måtte betale million erstatning. Disse råtassene opphøyer seg til etterforskere, aktorer og dommere. Og om de kunne, hadde de også vært fengsel betjenter. Så er det også alle, de gale menneskene der ute på sosiale medier. Som slipper løs sin galskap. Og her er det mange barn også, som en burde ta hensyn til. Så derfor fyrer Brennpunkt, Dagen og Vårt land opp under, mobbing, trusler. Men dette bryr de seg ikke om, bare de selger aviser. Det er jo dette som er alfa og omega, for dem. Om de ødelegger menigheter, skoler, organisasjoner. Så gjør de gjerne det for å få prisen ,for beste journalist mobbing. Tusen takk for all støtte og forbønn. Som strømmer inn ifra inn og utland. Folk ber for oss i mange land. Dette varmer hjertene våre, for Guds løfter holder. God velsignet helg” (Jan Hanvold på Facebook side, 30.10.2016).

Man kan se igjennom alle roller på Regnskapstall.no at det veldig forskjellige bedrifter og roller som han innehar. Der han har både TV Visjon Norge AS, Visjon Norge Nødhjelp As, Vision Heaven TV og Visjon TV & Webshop AS. Eiendomsselskaper som han har en rolle i er: Øvre Eiker Vei 126 AS, Hus og Kontorservice Jan Hanvold, Hallingskarvet Høyfjellshotell AS, TAJA Holding AS, Drammensveien 73 S og Eiker Grafisk Eiendom AS.

Regnskapstallene og rollene hans vises på bilde:

hanvold-regnskap

Her er flere regnskapstall som viser om suspekt handling:

regnskap-fra-visjon-norge

Når man ser dette og metodene kan man stille seg til etikken til Jan Hanvold, som kristen er jeg lei meg for at slike holdninger og tanker er ute for å tiltrekke seg penger. Der en bruker tro og trossamfunn som mulighet til berikelse, der en eter og spiser på andre mennesker givende ånd og tro om å gi til positive aktører. Om dette hadde vært en bistandsorganisasjon eller andre som hadde brukt like metoder. Så er det like forkastelig, men verre ettersom en Pastor og Kristen leder skal i tillegg til å være redelig og korrekt skal være bindeleddet til det hellige. Dermed regner en med at de skal agere annerledes enn de som er «verdslige». Dette er min personlige mening. Jeg har ikke gått i dyben på det med å være en troende, selv om det er et viktig aspekt.

Det som er problemet er hvordan han bruker mennesker for å tjene sin rikdom, bruker sin posisjon som TV-Pastor og dermed bruker normativ ideer og menneskes samvittighet til å gi til sine organisasjoner der han investerer disse midler i sine forretninger. Dette er en sammenblanding og en bruk av gaver som er ingen verdig. Dette er misbruk og klassisk svindel av andre troende. Dette på samme nivå som Trump University, der var det ikke tro, men man lovde en utdannelse uten å være sertifisert. Forskjellen på dette og det er at man lover at gaver skal gå til Guds rikes arbeid, men istedenfor går til hans egne bedrifter noe som er urovekkende.

Nok om hans misbruk av troende og kristne mennesker, håper at man forstår hva dette går til og bør tenke seg om. Om noe høres for bra ut til å være sant, så bør det sees på om det virkelig er så bra som det blir sagt, det kan være at det er helt forferdelig. Vi bør alle har tillit og det vil alltid eksistere mennesker som vil lure andre i sin egens gevinst. Her er ett bevis på dette og det er tragisk med tanke på alle de skjebnene som har gitt penger til denne mannen i tro, håp og kjærlighet. Det man kunne ønske var ydmykhet fra Hanvold, men han er ikke typen til dette. Han som er en typisk selvdreven leder som er vant til kunne gjøre som han vil for leve godt, vil ikke kunne gå på kne og be om tilgivelse for hans krumspring. Det som burde skje er at Staten Norge og de som går igjennom regnskapstall, budsjett og slikt kan finne de suspekte transaksjonene. Peace.

Referense:

Hansen, Thormod R. – ‘Kjøper eiendom for nødhjelpspenger’ (03.08.2005) link: http://www.bygdeposten.no/lokale-nyheter/kjoper-eiendom-for-nodhjelpspenger/s/1-43-1685366

Hegnar.no – ‘Predikant Jan Hanvold med fattigfolk som sponsor’ (16.11.2005) link: http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2005/11/Predikant-Jan-Hanvold-med-fattigfolk-som-sponsor

Færaas, Arild – ‘Kristne underslår milliarder’ (30.10.2010) link: http://www.dt.no/nyheter/ovre-eiker/nyheter/kristne-underslar-milliarder/s/2-2.1748-1.5764280

Larssen, Siri Guldteig – ‘Kristen TV-kanal sendte giro på to millioner til 80-åring’ (08.12.2011) link: http://www.tv2.no/a/3656029

Gjesvig, Lars & Bamle, Pelle – ‘Gud vil at du skal gi 5000, 10.000, 100.000!’ (18.07.2016) link: http://www.nattogdag.no/2016/07/reklame-for-gud/

Kristne ledere og det kommende valget

Etter at Rune Edvardsen evangelisten fra Sarons Dal i Kvinesdal gikk ut i Fædrelandsvennen med støtte til Arbeiderpartiet(AP). Har det satt fyr i flere debattanter som har kommet kritisk ut mot ytrelsen fra Edvadsen som er lik sin far i støtten til AP. Noe som ikke burde komme som en overraskelse med tanke på at Rune Edvardsen jobbet ti år i Tinfos Jernverk på Øye sletta i Kvinesdal.

At Lise Karlsen i Evangeliesenteret og Emanuel Minos som frittstående evangelist støtter offentlig KRF. Som Dagen idag trykker både i lederartikkel og selvstendig artikkel i Dagen 6. Juni. Viser at plutselig er Edvardsen blitt Røde-Rune. Samtidig blir det pressisert i en liten notis at partiet De Kristne vil marginalisere de kristne stemmene og kanskje ødelegge muligheter for en del mandat for KRF. Av en eller annen grunn blir det også nevnt at SV kan miste mandat til Miljøpartiet De Grønne fordi de ikke er troverdige i miljøspørsmål etter to perioder i regjering med AP og SP.

Vel, la meg komme tilbake til start. Ingen mann har direkte frikort. Ei som kristen om hvem som er politsk korrekt å stemme på. Som troende og mørkemann. Vil jeg si at og være klar på en ting. Jeg har bare stemt på KRF i skolevalg, det skal også sies at på videregående stemte jeg også på Pensjonistpartiet. Så seriøsiteten til meg på den tiden var ikke stor.

Det som er mer seriøst og viktig er å si som alle andre grupperinger. Så er vi kristne, en liten marginalisert gruppe i Norge. Som er langt fra en samlet gruppe. Det er mange kirkesamfunn og forskjellige ideer blant disse. Alle har sine grunner for sine valg og stemmer på sine partier av grunner de selv har lagt til grunn.

At vi en slik splittet gruppe har ledere som stemmer på varierende partier og er medlemmer av forskjellige partier burde være selvsagt. At pinsevenner, baptister, lutheraner eller katolikker skal stemme helt likt? Akkurat som fotball fans skal stemme likt, at en som heier på Rosenborg eller Viking. Det er litt flåsete sagt, men du tar poenget.

At debatten i Dagen er så skråsikker og banal. Nesten til det likgyldige. At det nærmest forventer at Kristne skal støtte oppom KRF. Det er slik jeg leser mellom linjene på artikklene. Gidder ikke å hoppe innom debattsidene på Dagen.no. De vil definitivt bli skvist mellom KRF og De Kristne som kaller andre hyklere.

Så her er vi. I en de-militærisert sone. Hvor alle skriker høyt. Absolutt alle. Ikke at noen diskutere Drillo’s utspill for hvorfor han ikke stiller opp for U21 landslaget i EM sluttspill i Israel. Fordi det er i tiden og er så å si politisk korrekt. Akkurat som Tarik Elyounoussi på selve landslaget.

At man forventer likt stemmegrunnlag på en variert gruppe av mennesker slik som kristne. At krisneledere har all lov i verden til å flagge sin politiske standpunkt burde ikke være så kontroversielt. Det burde ha vært mer kontroversielt at han jobbet for Moland og French for å få fri fra fengel i Kisangani i DRC. Etter de hadde drept sjåføren sin. Det burde være mye mer kontroversielt og stilles spørsmål til en, enn at Edvardsen støtter AP.

At Minos og Karlsen støtter KRF. Er deres sak, så lenge de gjør det bevisst og ikke direkte som en del av tjenestegjerningen deres. Da vil de misbruke sin stilling. Noe som jeg tror Edvardsen har tenkt igjennom. Jeg har ingen problemer at kristne mennesker stemmer forskjellig. Ei heller, at de stemmer på FRP, H, V, SV eller MPG. De kan stemme på Arbeiderpartiet, Rødt, Folkemakten eller Piratpartiet.

Kristne mennesker trenger ikke å stemme KRF eller De Kristne. Det er for naivt å tro noe annet. At kristne spiller Playstation, Xbox, Nintendo, Sega, Comandore64 eller Atari. Samme vis kan man finne sine partiefeller i alle partier. Blant alle politiske skillelinjer. Når kristne(som jeg er en del av) ikke klarer å samarbeide i mellom utenom på hyggelige fellesuker i flere byene.

Mitt poeng er uansett om Åge Åleskjær, Rune Edvardsen, Emanuel Minos eller Stein Reinertsen(Biskopen i Agder) sier hvilket parti de stemmer på. Vil ikke forandre meningene til mange kristne. Ikke at det ikke kan ha betydning. At noen plutselig ikke dukker opp på sommerstevne i Sarons Dal, er merkverdig. Forsatt forståelig. Uansett. Ikke grei alle kristne over en kam ei heller sett oss i bås. Vi bryr oss om samfunnet og vil det beste for felleskapet akkurat som alle andre. Uansett hvilket politisk parti vi stemmer på eller har tenkt å stemme på.

Godt valg! Peace.

%d bloggers like this: