MinBane

I write what I like.

Archive for the tag “Iran”

Opinion: Ilhan Omar deserves credit not scrutiny!

But the reason I think that many of us knew that this was going to get worse is that we finally had a leader in the White House who publicly says Islam hates us, who fuels hate against Muslims, who thinks it is OK to speak about a faith and a whole community in a way that is dehumanizing, vilifying” (…) “Some people like me know that he understands the consequences. He knows that there are people that he can influence to threaten our lives, to diminish our presence” – Rep. Ilhan Omar on the 10th April 2019

U.S. Representative Ilhan Omar is one of the persons, one of the representatives that represents everything the President of United States isn’t. She represent the ones who came through poverty, immigrated and made a new life in the United States. That is why she is idol and also a figure of amassed power. Because, she is the living proof of the hope and ability of immigrants and refugees in the United States. Everything, this administration is working against and wants to stop.

Rep. Omar has again and again since her time in office, as a Representative from Minnesota. Shown character and courage. Shown force when explaining the misuse of power and the lack of oversight in the role of Israeli investment and diplomatic unity between the American Government and Israeli counterparts. That was called anti-Semitism, when it was really just questioning the powers to be and their affiliation with a foreign force. Still, because of her personality, her religion and her heritage. That became giant issue.

Again, she is under-fire for the same reason. Because of who she is, not because of what she stands for or working towards. No, the political work and her statements are shining examples of the American Dream, of the unity and the diversity of the United States. However, the President and the Republican Party, prefer scaremongering and silencing tactic towards the ones who works for diverse republic. The ones that is actually working for the what the Republic has been known for, to be welcoming and friendly to all religions, creeds and ethnic groups to immigrate there.

She was stating all of this in a manner that wasn’t offensive, wasn’t wrong, but just wanting the United States, to be what it is known for. To let people enter the Republic and try to achieve the American Dream. By following immigration law or the rights as asylum-seekers. That is well-known.

Rep. Omar is an inspiration and someone that gives hope to the world. People are taking things out of context and beating it up. Because she fits as someone you can use as a target. The President and the GOP does it steady with her. Especially since she got the courage to co-sponsor a bill, which attacks and directly stops one of the big executive orders of this presidency. That is why they are attacking her, because she defends the end of the Muslim Ban and the direct ban of entering of certain nationalities.

There is time for a change, there is a time for the equality and justice, not just white supremacy rule, where the fringe ideas became policy. That is what has happen and now that the democrats have control of the House. The Republicans and their control of the Capitol Hill is challenged and sometimes can even hang the Congress.

I’ll stand by Ilhan Omar and her cause, which will change the United States for the better. Peace.

Sandberg: Har blitt Svarte-Per!

Per Sandberg må være i en intern-kamp på det mentale plan. Sandberg har virkelig vist en annen side av seg selv. Han har alltid vært arrogant og selvsikker, ikke bedt noen om unnskyldninger etter angrep på andre politikere. Sandberg har aldri hatt problem å ri en storm eller å ro seg unna. Denne sommeren har vært annerledes. Da har det kommet frem at han har fått seg kjæreste og samboer fra Iran, dette er Bahareh Letnes.

En av Norges største Islam- og muslim kritikere, Sandberg, nestleder i Fremskrittspartiet. Har vist en annen side av seg selv. Han er blitt plutselig vennlig ovenfor Iran, der litt turisme kan overrumple prestestyret i riket. Dette etter å ha vært på ferie med Letnes i Iran, der hun er fra og har flyktet fra som asylsøker.

Det som er særegent med Sandberg, er at han har alltid vært mot ikke-vestlige innvandring. Han har vært for alle mulig ekstra krav særskilt til flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Han har stilt kritiske spørsmål og vært kvass for å skarpe inn deres retningslinjer. Derfor, er det særegent at en dame gjør at han forandrer sin posisjon og kanskje sin poltiske overbevisning, eller gjelder dette bare henne og han? Resten av oss må fortsatt følge strenge krav og reguleringer, men de har lov til å gjøre akkurat som de vil?

Jeg er for ett åpent samfunn, hvor etnisitet, tro og legning ikke skal ha direkte betydning for de krav som stilles til oss som borgere. Det er fint det, men det pleier å ikke falle i god jord hos FRPere, spesielt ikke slike som Sandberg, som henger på greina til Listhaug, Anundsen og Tybring-Gjedde. Siden han plutselig ikke ser sitt snitt, så er dette forholdet og reisen. Den er stikk i strid med det han selv har sagt og støttet i en årrekke.

Det som også er spesielt med dette og ferieturen er at han ikke meldte i fra til Statsministerens Kontor (SMK). Tok med arbeidstelefonen og hvem vet som har lekket til Iran. Når man ikke følger de sikkerhetskrav SMK har, da er man direkte uansvarlig. At han reiser avsted, uten å ha dette avklart som statsråd er direkte provoserende. Der han representere staten og er i regjerning. Dette er ikke en rolle man hopper ut i fra. Derfor har man særegne regler og retningslinjer for statsråder. Dette for å sikre riket. På grunn av dette må man være påpasselig og sikre seg selv. Å følge de krav som vervet gir de folkevalgte. Dette ser ut som en grunnleggende forutsetning som Sandberg ikke har føyd seg etter i sommer.

Derfor, er hele saken veldig pikant. Jeg er glad for å se den gamle mannen forelsket og reiser på heisatur til Iran. For vanlige borgere hadde dette på sett og vis vært greit. Da hadde en ikke misbrukt sin rolle, ja, kanskje støttet ett ille regime med økonomisk støtte ved å besøke dette. Man hadde også vært naiv i forhold til hvilke forhold det er under prestestyret. Akkurat som Sandbergs forsvar av Iran har vært etter reisen og i media.

Det er så altfor mange ting som er både genialt og tragisk i denne saken. Ja, et kjærlighetsforhold er vanlig en privat-sak, det samme er en ferie, men når du er folkevalgt og statsråd. Da har du helt andre krav til deg, enn en ordinær borger. Noe som bare er helt spesielt er at han, en muslim-kritiker og mot asylsøkere, har blitt sammen og bor med henne. Dette er bare noe som må kommenteres. Fordi dette viser at livet følger ikke lære. Selv om jeg ikke har problem at han har valgt dette, fordi det er sånn det skal være i samfunnet. Kjærligheten er grenseløs og den kan ikke følge noe skjema.

Hva som skjer videre, er enten så får Siv Jensen nok eller så gjør faktisk Erna Solberg noe. Hvis ikke så kommer det som i Listhaugsaken, at det kommer et mistillitsforslag mot statsråden. Som gjør at Sandberg mister rollen som statsråd, men blir værende på Stortinget. Der han mister retten til sensitiv informasjon som et regjeringsmedlem.

Hvis Per Sandberg trodde noe av dette var smart, så har han tatt feil. At en kritikker og kvass person som han. En person som har angrepet alle og rettferdiggjort ganske uspiselige handlinger. Skulle komme billig unna nå, ville være helt feil. Sandberg har alltid prøvd å belære andre og snakket om frykten for ikke-vestlige innvandrere. Nå bor han med en, det er fint og greit. Det som ikke er greit, er at det manglende samsvar mellom liv og lære.

Jeg er for at man ikke ser på etnistet og religion for sin livspartner. Det er fint at han har funnet henne, men da bør han også gå inn i seg selv. Se på sine egen politiske overbevisning og også beklage til alle oss som måtte kjempe mot systemet. Fordi vi har koner eller ektemenn fra ikke-vestlige land. Vi har måtte kjempe mot systemet og de krav som legges på oss. Fordi vi har forelsket oss og ønsket å dele livet med en ikke vestlig person. Noe som Sandberg nå gjør.

Det siste er at SMK, Solberg og Jensen må virkelig legge frem hva de tenker om statens sikkerhet og mulig overvåkning fra Iran. Hvilke konsekvenser dette har for hans rolle som Statsråd og om det har betydning at han ikke fulgte retningslinjene til SMK. Som stortingsrepresentant og statsråd burde han vite sin posisjon og sitt verv. Likevel, vil han heller være en privatperson i forhold til Letnes, men så lenge han er statsråd, så vil dette være prioritet nummer en.

Vi må nå se om dette vil få konsekvens. Men dette viser virkelig hvor viktig det er å handle korrekt og følge retningslinjer som blir lagt for en i en slik stilling som Sandberg har. Dette er direkte uansvarlig og man forventer mer an statsråd.

Ville FrP og Høyre, sagt det var ok for en AP statsråd til å reise med en tidligere asylsøker og kjæreste til Nord Korea uten å gi beskjed til SMK? Det tviler jeg på at de ville godta. Det tviler jeg virkelig på at de ville godta. Da måtte Arbeiderparti statsråden gå og beklage for det den hadde gjort. Likevel, skjer ikke dette med Sandberg. Han prøver å bøye seg unna.

Vi får nå følge med å se. Det er hyggelig at Sandberg har fått seg ikke vestlig kjæreste, men vil det har konsekvens for hans politiske tanker rund innvandring og asylsøkere? Vil det bli mer humant, eller gjelder det bare personer som er i hans nære omgangskrets?

Lurer også på hva han selv tenker eller har tenkt. Siden Sandberg er langt fra en person jeg har likt politisk. Likevel, glad for at han funnet kjærligheten. Ikke glad for at han har satt riket på spill og spiller likegyldig ovenfor hva Iran gjør. Det er kanskje som folk sier «kjærligheten kan gjør en blind». Peace.

Gharahkhani går i praksis mot sine egne: Med hans eget ønske om asylsøker stopp!

Dagbladet.no den 25 Juni 2018

Masud Gharahkani må være en særegen og spesiell person som tilregner seg selv en så stor og viktig plass. Han har hatt en fantastisk rykk i politikken fra Øvre Eiker, til Drammen og til Stortinget. Hvor Arbeiderpartiet har delegert rollen som innvandrerpolitisk talsmann. Det han sier er helt utrolig. Spesielt med tanke på hans egne historie.

Gharahkani er selv født i Iran, hans foreldre flyktet under 1980-årene i 8 års krigen med Irak. De var selv asylsøkere og flyktninger til Norge. De kom hit på grunn av konflikten i Midtøsten. Derfor når han går kraftig ut i media og sier at han er imot asylsøkere, så er han imot sine egne. Han vil stoppe sånne som seg selv og likedan. Det er helt utrolig, men sant.

Masud vil stoppe slik som hans far, Bijan Gharahkhani fra å kunne kommet til Norge. Ettersom da måtte han ha kommet igjennom nåløyet til Forente Nasjon (FN) og igjennom de krav som de etterser, før de kommer inn som kvoteflyktning fra flyktningleirer nær konfliktsoner verden over.

Så om Gharahkani og likedan hadde vært ved maktsenteret på stortinget på 80-tallet. Da kan man i teorien stoppet for den rakett-karrieren som han har hatt. Fra å være i kommune-styre, til å gå til valg som ordfører-kandidat i Drammen og til å bli talsperson på Stortinget. Dette ville ikke vært mulig.

Derfor er det fascinerende, at en person som vet om hans egen familie og slektningers byrder, sin kamp mot diktatur, vil stoppe flyktninger. Dette er helt utrolig og tragisk. At en av deres egne vil stoppe mennesker som flykter fra nød- og fare. Noen som søker ly og trygghet, vekke fra hungersnød, krig og tortur. At disse skal bli stoppet av sine egne. Det er helt utrolig.

Hvis det ikke handlet om medmenneskelighet på 1980-tallet, så ville ikke han hatt makt og posisjon i dag. Da ville ikke kongeriket gitt han sin mikrofon og mulighet. Når han har kommet dit, så vil ha ta vekk den muligheten for andre i nød. Det er tragisk at han er så spesiell at han og hans familie fortjente det på 1980-tallet, men de i dag fortjener det ikke.

Jeg mener at de som flykter i dag, fortjener det like mye som de som flyktet på 80-tallet. Kanskje Gharahkani ser det slik. Men jeg er ikke så forskrudd og så forblåst. Jeg er bare en ordinær skattebetaler. Som vil at min rettstat skal være rettferdig og hjelpe de i nød. Siden vi er i en heldig situasjon i dag, men kanskje ikke i morgen. Så om noen søker ly, så bør vi gi de muligheten. Slik at de kan bli en del av samfunnet akkurat som Masud. Det viser verdien av vårt samfunn og velferdssamfunn som er inkluderende og lik for alle.

Dermed er det kritikkverdig at en som har hatt muligheten og fått dette. Skal stoppe dette for andre. Det er ubegripelig. For om han fikk ønske sitt og vi hadde allerede hatt det i effekt på 1980-tallet. Da ville ikke Gharahkani vært på tinget i dag. Peace.

A spiteful chant: Where did humanity go?

Where did humanity go in our time? When did we cease to care about other people’s struggle and their causes? When did that cease to matter? Because in our time, the rich and wealthy are securing more and more resources, while the poor is having no ways to get out of it. The states are closing their borders, stricter rules for refugees and asylum-seekers. While in dictatorships, the harassments and the internally displaced numbers are rising. The rich countries are investing in warfare, but not taking charge for the fleeing refugees from the crisis. They are trying to pay the states in regions and close the borders in migration routes. There is no heart, just cash-money. The heart has left, and the ignorance is rising.

The deaths of civil wars, the displacements of draconian laws and of dictators doesn’t matter. The lack of dialogue and of political freedoms, that doesn’t matter either. The lack of compassion and of political will change is also okay. As long as the troubles from afar doesn’t touch us. However, we will seal of the borders and make sure the innocent victims of internal disputes and skirmishes hopefully can cross the border to the closest country and not seek refugees in Europe or in the United States. Because, we cannot mange to show some humanity and heart.

The blood in your veins should boil, but for most. We don’t give a damn, they don’t give a fig. If their villages are burned to the ground by the military. If the Police is detaining people without any justification. If the state is securing the demise and death on fake imports. All of that doesn’t matter, as long as it doesn’t happen where we are.

This is the despicable. This is the reality. Our time, our reality, what our representatives put forward and make sure to build big invisible walls and mechanisms to close borders. To make it less achievable and costly to cross. Even more dangerous, as the perils of death and destruction at home isn’t better. But to leave can also cost your life, either by crook or by the book. Secondly, there will be nobody to even care to look.

This should be disgusting. Knowing that people are dying fleeing civil-wars and dictatorship, than when they are entering our safe havens; there is no one caring for their ills and troubles. They will just shrug it off like dirt on their shoulders and move on. There is lack of solidarity and heart. I hope in my time, that the Republic’s and Nation’s that close their borders never start warfare with themselves. As the ones who saw what we did. Might also give us no helping hand. They might say, we saw what your parents did to us. Why should we save the kids to such despicable people? Why do you deserve safe haven, when you couldn’t help our kind in need?

That is what I worry about, because we never know when the tide change, when society start to deteriorate or self-destruct. That is within us and we never know. We could be next, right now it is our brothers from afar, next time it could our closest neighbor or even ourselves. Than, they will remember our cold hearts and lack of compassion in the times of need. Peace.

Opinion: Who needs enemies, when you have Trump?

There isn’t anything about this man that is about trust, except of his own ego and his own scary love for his daughter. The rest is just a relic of man, whose role in the world is supposed to be trusted and secure, but instead is a beacon of distrust and disloyalty, there isn’t any cause or any effort he will thwart because of his world-view. It isn’t anyone else he will make sure suffers, because it doesn’t fit his narrow little cable-TV mind of his. President Donald J. Trump, has yet again betrayed the world, this time with Iran and Middle East as a the pawns.

That President Trump is untrustworthy is with the change of guards, the twitching ways of bombing in Yemen, the drone attacks in Somalia, the possible pull-out in South Sudan and so on. The sudden suicidal mission in Niger, the blatant support of Saudi Arabia and other friends in the Middle East. While not having a coherent strategy in Iraq and in Syria. Therefore, that today, the United States is pulling out of the Nuclear Agreement with Iran.

Everyone should know that Trump cannot be trusted, the allies in NATO should be worried, as he has attacked them and said they haven’t done enough. Who knows if he pulls out of there too. Just like he has done with the TPP and the Paris Agreement. Nothing seems impossible, if he would ask the United Nations to change their headquarters too, would seem reasonable at this point. Because this man is of the chains. Nothing is stable, nothing is done with consensus or quorum, all in the midst of misty fog, which the farts he has made by eating to many cheese-burgers and drinking to much diet-coke.

Clearly, the world cannot anticipate a trustworthy partner in the United States, the NAFTA negotiations team, the Chinese Trade Deals and the North Koreans should know that Trump is unreasonable and a megalomaniac, who only praise his own ego, but not caring about the costs for the world around him. Like it is seemingly done on impulse without other reasons than, Obama did this, so I have to do the opposite. If Obama acted like a grown ass man, I have act like baby, if Obama talked with tact with his allies, Trump has to insult the Montenegro Prime Minister Duško Marković, because Trump has to be the big-shot and King Kong at the NATO Meeting.

So, the world doesn’t need enemies when it has Trump, he has already lied about missiles ships in Asia to spread fear around North Korea, promised that something might happen in Syria or other places. This man is pulling out of the world, but expect his guns and ammunition to hit conflicts with a steady phase. If he thinks this is wise and controlling, it will just be by rare luck if nothing going to pop-off, not like Ivanka Trump or Jared Kushner can even trade their bad estates of 666 fifth avenue in New York, and copy-cat fashion designs to make a deal like the Iran Nuclear Agreement. 3 years into the deal, he pulls out.

If I was North Korea, I would wonder if the United States can be trusted and if they should just directly talk with Seoul and not Washington. Since the mad-man in DC is off the hinges and could suddenly send drones to Pakistan, because his newly appointed such-and-such with a mustache said so. Since, nothing is impossible in this mess and the lack of reflection is a bad sign. That the microwaved and lack of possible outcome of a self-inflicted wounds are the result of pulling out of it.

I am sure Fox & Friends, Tomi Lahren and all the bad-boys of the Republican going to praise this, but the world is looking in awe and thinking, does this man has any hinges? Where does the buck stops? When will this man be better? He is only getting worse.

Who needs enemies? When you have Trump? You don’t need any, no one is so self-conflicted, split-personality and self-indicted, than the commander-in-chief. Also his neglect in lack of understanding and basic knowledge of the concerns is evident too. That is why these sort of acts appears, because he thinks he won the rose on The Bachelorette and gets another shot at the woman. Instead, its big giant policies that affects not only the region, but all powers. This is creating frantic problems, and worries about the outcome. While he is just acting like it was nothing.

Who knows the consequences now, but Iran will with time start up their Nuclear production, the arms race of the Middle East will happen with time. The United States will export more weapons and who knows how it will go. Who will shoot and who will spread fear, but in the equation, the United States cannot be trusted. The United States cannot be trusted at all, as long as Trump is at the helm.

He might end NATO tomorrow. Who knows? He got the capacity and he doesn’t care. Peace.

Readout of the Secretary-General’s meeting with H.E. Mr. Hassan Ali Khayre, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia (25.09.2017)

The Secretary-General reaffirmed the United Nations’ full support in the humanitarian, security and the human rights areas.

NEW YORK, United States of America, September 25, 2017 – The Secretary-General met with H.E. Mr. Hassan Ali Khayre, Prime Minister of the Federal Republic of Somalia.

The Secretary-General commended Somalia for the progress made in advancing state-building. The Secretary-General and the Prime Minister also discussed efforts related to security sector reform and revenue generation.

The Secretary-General reaffirmed the United Nations’ full support in the humanitarian, security and the human rights areas, as well as in the implementation of Somalia’s development plans. The Secretary-General also reiterated support to AMISOM and to the creation of Somali institutions.

Somalia: South West State of Somalia Position in the rift within the Gulf States (17.09.2017)

The World needs Rambo right now!

John Rambo: “[alternate line from Director’s Cut] You’re not going anywhere. And there isn’t one of us that doesn’t want to be someplace else. But this is what we do, who we are. Live for nothing, or die for something. Your call” (John Ramo, 2008).

The world is spinning in circle and things are continuing sometimes without any change. But the situations are still uncertain. There are fleeing civilians from the Democratic Republic of Congo, continues civil-war inside South Sudan, oppression in Burundi and Rwanda. Grand issues in regions of Somalia as AMISOM fiercely goes after Al-Shabaab. The continued civil-war infused with control from Saudi Arabia and United States in Yemen. The war inside Syria with the fleeing refugees from there. The international complications this all assess. The massive amounts of people who are inflicted in this conflicts.

This is also the issues created by and their national alliances, like Syria are also in hot-bed with Russia, United States, Turkey and Iran. The same can be said with the international implications to the stalemate between Qatar and the rest of Gulf Cooperation Council (GCC). That the Saudi Arabia, United Arab Emirates, Egypt, Bahrain and so on are all blocking, so many nations has cut their diplomatic ties with Qatar.

With all the conflicts and bigger diplomatic spats, the world needs Rambo’s. Especially considering that the deaths where it doesn’t counts is showed when it comes to mud-slides in Sierra Leone. The importance of Hurricane Harry, which is credible storm in Texas, but the world should have cared of the 500 deaths in Western Africa.

That the world is significant fragile is with the President Trump and the nuclear codes, the vicious attacks of both representatives and international leaders like Merkel and President Kim Jung-Un. The threats between North Korea and United States are clearly flaring up the tensions in South-East Asia, as the rockets keep shooting-up and testing.

Therefore, with this we need Rambo, someone to come in with confidence. Rambo needs to come into the problems and sort them out. So that the diplomatic disputes gets sorted out, as his spring fears into the ones who are in the same room. If Rambo came with his weapons and his rhetoric, maybe Trump wouldn’t such and ass. Maybe Putin would try out other tricks, than actually using methods of deception. As so many other world leaders would seek peace instead of wars and refugees. Rambo could come in and make a change.

The nice talk of Bono, the ethical codes of United Nations has not worked. The non-peaceful atmosphere is steady in too many places, to many deaths should be examined and not die without any consideration. Rambo could have helped, made sure the council and the world forums would actually not talk, but act. The crisis in South Sudan, DRC, Burundi, Syria, Yemen, Middle East and so on.

The world needs Rambo, the world needs a hero who can actually give a damn, not just make the world a place for multi-national companies who rob the resources and would not care for kids working for militias, so the world can cobalt for the smart-phones production. Rambo needs to come and make change, he might not be perfect. But something has to change. Someone has step-in, Rambo needs to come and significantly change in the world. Times change, but Rambo might sort it out!

Murdock: Rambo, you can feel totally safe because we have the most advanced weapons in the world available to us.

Rambo: I’ve always believed that the mind is the best weapon.

Murdock: Times change.

Rambo: For some people” (Rambo: First Blood Part II, 1985).

Trump Administration planned from July 2017 to build a migrant tent-camp at Guantanamo, Cuba!

On the 7th July 2017 the United States Navy published a Modification Notice on the U.S. land on Cuba, the famous Guantanamo. Again, a new administration has plans to use this land and the parts of island to good use. Seemingly for other purposes than keeping non-trialed terrorist suspects. They are planning to immigrants and asylum seekers put on the Cuban. People who are fleeing camps and war-zones already to be transported to another facility under United States jurisdiction.

The Navy is planning this:

The Naval Facilities Engineering Command Southeast (NAVFAC SE) has been tasked to develop, solicit, and award a single-award, firm fixed-price (FFP), design-bid-build (DBB) contract for the construction of a contingency mass migration complex (Leeward South) for 13,000 migrants and 5,000 support forces, at Naval Station Guantanamo Bay, Cuba. The estimated price range for the entire project is between $25,000,000.00 and $100,000,000.00” (…) “The scope of this project is for the construction of a contingency mass migration complex (Leeward South) for 13,000 migrants and 5,000 support forces. Provide site shaping for tents, concrete pads for camp headquarters, galleys and dumpsters, perimeter and service roads, and Mass Notification System. Supporting facilities include utility systems (electrical, water, and sanitary sewer), exterior lighting, information systems to include fiber optic cable service, expansion of the waste, vehicle parking area, storm drainage, and removal of two family housing trailer units. Measures in accordance with the Department of Defense (DoD) Minimum Antiterrorism for Buildings standards will be provided. Facilities will be designed to a minimum life of 50 years in accordance with DoDs Unified Facilities Code (UFC 1-200-02) including energy efficiencies, building envelope and integrated building systems performance. Sustainability/Energy measures will be provided” (NECO Synopsis Database – ‘Subject: Y–Contingency Mass Migration Complex, Naval Station Guantanamo Bay, Cuba’ – 07.07.2017).

So the Trump Administration together with the Navy, the other agencies really has a plan of moving immigrants and asylum-seekers to Guantanamo. To make sure their stay in the United States will be in tents, instead of trying to get them integrated into society. The ones who are worried about the public business into building of the camp and the price of installation.

That the United States can plan to move and create a temporary space for people in camps on the outside of their territory, to scare more from not coming and also making it worse for their moral obligations to facilitate for their refugees. Just like Americans has said it is problematic with the state of camps in Italy, Greece and Turkey. This one will not make it better, especially when it is a created affair and professional enterprises creating it. As the tenders and government procurement of the camp are clearly planned affairs on how the refugees will leave.

That the United States are planning a tent-camp not far from the U.S. state of Florida and on leased land on Cuba, is extremely bad and offensive. Especially, since many of the refugees are leaving from places that the Americans has attacked with military operations, where the United States has supported drones, where U.S. Soldiers has killed and created turmoil in the nations. Therefore, as moral obligations to where they sent troops and made a fuzz, they should accept that people are fleeing these wars and conflicts for a safe-haven in the Untied States.

Therefore, that the Navy and the United States government plans a tent-camp on territory of Guantanamo, Cuba for 13,000 migrants and 5,000 support personnel. This means they planning a small-town size of tents and needed necessities for them. Instead of taking care of them through more friendly neighborhood, they are now planning to drop them off in tents. Hope they get tired of the meager lifestyle to go home. Even if it means leaving peace and going back into war-zones and dictatorships.

The moral fall of the United States is clearly there. They could have used other means, used other types of facilitation for migrants. Instead of making provisions without creating a permanent tent-camp for them. Usually, they are put-up because the need for it.

Why I find it strange that UNHCR from 2007 says: “Family tents may be useful and appropriate, for example, when local materials are either not available at all or are only seasonally available or for refugees of nomadic background. The life-span of an erected canvas tent depends on the manufacturing, length of storage before deployment, as well as the climate and the care given by its occupants. Where tents are used for long durations, provisions for repair materials should be considered. Larger or communal tents may serve as transit accommodation while more appropriate shelter is constructed” (…) “In general, tents are difficult to heat as walls and roof do not provide sufficient insulation. Therefore, tents are not suitable as cold climate shelters, but if there is no choice, they can save lives and bridge the time until more suitable shelters are established” (UNHCR P: 221-222 – ‘ Handbook for Emergencies – Third Edition’ February 2007).

So, when the U.S. Government puts up a tents, that is not suitable for long-term solution. Because even the UNHCR says it is temporary, since the tents are not insulated. Therefore, Guantanamo tent-camp for the migrants coming to the US. Clearly, the US state will not build a proper place for the migrants, but the people fleeing should get proper shelter. Not be put in tents, but build more suitable shelters. Especially, when the US can build proper housing for the migrants. Since they are moving them from main-land US to the area controlled by US on Cuba. Peace.

Two newly declassified notes from 1954: Proves further plans by CIA and British to overthrow the Iranian Government!

Newly declassified notes are telling a story, a very short story on how the Americans and British planned a coup in Iran. The idea was from the British who set the problem like this: “The British Foreign Office has informed us that it would be deposed to attempt to bring a coup d e’tat in Iran, replacing the Mosadeq Government by one which would be more “reliable”, it the American Government agreed to cooperate” (Department of State, 26.11.1954).

Therefore, they continue to explain their plans, as the British has informed the US Department of State, their possible hostile takeover and coup d’etat, this is if they could cooperate over a cup of coffee and biscuits, to find plans to change the government in Teheran.

Reasons for the hostile takeover was: “While the Embassy representative (Bernard Burrows) did not give details of the British reasoning, it appears that the Foreign Office has come to this conclusion because (a) British Intelligence has reported that an organization which could handle this job exists in Iran, and (b) the Foreign Office sees virtually no prospect of an oil settlement with Mosadeq and has little hope that his Government will be able to prevent a communist takeover” (Department of State, 26.11.1954). So, the problematic government was because it couldn’t settle an oil agreement and therefore, the British justified a takeover, also used the Cold-War threat, to entice the Americans. Clearly, they wanted to settle the score and make sure they got the oil they needed for a cheap price.

It continues: “Another obvious and vital consideration is the degree of assurance we can have that preparations for the move and our connection with it would not become known, and that the coup would eventually succeed. CIA believes that the project is probably feasible and that it could probably be handled in such way that British and American connection with it never be proven. However, there can never be absolute assurance in regard to a matter of this kind especially in a country like Iran. Many things could go wrong” (Department of State, 26.11.1954). So the cooperation between the US and UK was planned in way, that they hope they didn’t leave behind trace of their conspiracy to bring down the Mosadeq government. That their loyal and possible coup-makers will not spill the beans and say they we’re supported by foreign forces. Clearly, the conspirators and planners knew they we’re trying to deceive the Iranians.

The second note, which is stated on the ‘Memorandum of Conservation’ on the subject of “British Proposal to Organize a coup d’etat in Iran”, that is made on the 3rd December 1954. An important quote there was: “Mr. Nitze asked whether it would not be possible to test out the organization with which the British are in contact in Iran by undertaking a campaign against Kashani and the Trudeh without trying to displace Dr. Mosadeq. If such a campaign were successful it would give good evidence of the possibility of staging a coup d’etat to put in a new government. Mr. Burrows did not think this would be interested in an operation which did not involve the removal of Mosadeq” (Department of State, 03.12.1954). So after a week of informal talks between the British and Americans, they are discussing more clearly the possibility of an actual coup. But, the price of it has to be paid, that being removing Mosadeq totally from the throne.

The last part of the note was actually this: “It was agreed that no action would be taken at the present time but that we would keep the suggestion in mind. It was also agreed that there should be no further discussion between CIA and the British intelligence representatives on the subject until further notice” (Department of State, 03.12.1954). So this documents shows they are planning further coups in Iran, just a year after the planned one in 1953. The CIA was really ready for puppet government in the Middle East. Also, because the British wanted the oil secured, they could force another leadership in Tehran. With this history and trying to control the republic, you can understand why the Iranians doesn’t trust the United States and the United Kingdom today. Peace.

Post Navigation

%d bloggers like this: