MinBane

I write what I like.

Archive for the tag “Hotell i Oslo”

Video: Denne videoen ble brukt som bevis i retten på at streikevakter bedrev ulovlig boikott av Scandic Hotels hoteller i Oslo.

Post Navigation

%d bloggers like this: