Guy Fawkes day

Don’t you Remember,
The Fifth of November,
‘Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away

(Unknown – 1742)

If you want to know more about this day, check out these youtube-videoes, which tells the story about the gunpowder plot of 1605 in the UK.

An old UK school movie:

Here I pieced together BBC documentary from youtube.

BBC Part one:

BBC Part two: 

BBC Part three:

BBC Part four:

BBC Part five:

There been written up and down about this day. So I think I will leave it be. For two years ago I wrote it in Norwegian. Today I let the videoes from BBC. Speak my peace.

Guy Fawkes Day

Don’t you Remember,
The Fifth of November,
‘Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away

(Unknown – 1742)

Idag er Guy Fawkes Day eller skal vi kalle det Gun Powder Treason day. Begge disse kallenavnene på dagen idag. Stammer fra Guy Fawkes og deres ønske om å sprenge det Engelske Parlamentet i lufta. De leide til å med lokalene under Paliamentet og ventet til Kong James I av England skulle dukke opp, slik at de kunne tenne på kruttet. De skulle sette etter planen fyr på House of Lords. På grunn av denne mislykkete aksjonen. Mistet alle de var med på plottet livet. Guy Fawkes skulle egentlig henges, men tok sitt eget liv bare timer før sin egen henging.

Kong James I annonserte selv til feiring av denne dagen med bål. Får å minnes om at de mislykket å drepe ham. Dette har siden blitt en tradisjon. Som jeg synes vi alle skal minnes idag med filmen «V for Vendetta».

Filmen baserer seg på David Lloyds tegnserie. Som har handlingen i en annen tid en Guy Fawkes. Det som er hovedpoenget er at «V» jobber imot et totalitært regime. Å bruker alle midler. Det spesielle er at «V» går rundt Guy Fawke maske og skal gjøre verden bedre fra den sterke statsmakten. Noe som virkelig passer til hva Guy Fawke og hans medsammensvorne prøvde på. De ville kvitte seg med den katolske herskeren. For all del, snurr «V for Vendetta» idag!

%d bloggers like this: