Sudan: UN Rights Experts condemn Charges of Death Penalty Crimes for Human Rights Activists

Tracks

A group of United Nations human rights experts today called on the Sudanese authorities to drop charges carrying the death sentence brought against six people linked to a prominent Khartoum-based organisation, Training and Human Development (TRACKS).

GENEVA, Switzerland, August 31, 2016 -A group of United Nations human rights experts today called on the Sudanese authorities to drop charges carrying the death sentence brought against six people linked to a prominent Khartoum-based organisation, Training and Human Development (TRACKS).
The six*, who were detained some three months ago but are yet to face trial, have been charged with criminal conspiracy, undermining the constitutional system, waging war against the State, espionage, and terrorism by the Sudanese State Security Prosecution Office. All these charges carry the death penalty.

“The death penalty is an extreme form of punishment. lf used at all, it should only be imposed after a fair trial that respects the most stringent due process guarantees as stipulated in international human rights law,” said UN Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions Agnes Callamard. “I am seriously concerned that any trial of these six people would not uphold such principles.”

The six individuals have faced constant targeting by agents from the National Intelligence and Security Service (NISS) over the past two years. Their offices have been raided twice, and their documents, equipment and passports confiscated. In addition, they say they have been summoned, detained and tortured several times at the NISS office, where they were questioned about the organisation’s activities.

“The charges brought against them appear to be directly linked to their work in the defence of human rights, while exercising their rights to freedom of expression and freedom of association,” said the UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Maina Kiai.

“Sudan ratified the International Covenant on Civil and Political Rights, a binding instrument, which enshrines the rights to freedom of expression and freedom of association and this sentence is likely to have a chilling effect among activists and human rights defenders in Sudan,” he added.

The human rights experts have already jointly raised their concern to the Sudanese authorities about the ongoing harassment of TRACKS members and, more broadly, about the increasing targeting and prosecution of human rights defenders, including women human rights defenders, in Sudan for undertaking their peaceful and legitimate human rights activities.

“This action is part of an increasing trend to threaten, harass, or intimidate key members of Sudanese civil society, and to curb freedoms of expression and association, which are guaranteed in the Bill of Rights of the Interim National Constitution of the Sudan,” said Aristide Nononsi, the Independent Expert on the situation of human rights in the Sudan, who visited the country in April 2016. Mr Nononsi had already expressed concern about this case to the relevant Sudanese authorities. ”Human rights defenders play an important role in the country, and there is an urgent need for the Government of the Sudan to allow them to carry out their activities in an open, safe and secure environment,” he stressed.

*The six facing charges are Mr. Khalafalla Mukhtar, Director of TRACKS; Ms. Arwa Elrabie, Mr. Midhat Hamadan, and Mr. Alhassan Kheiri, TRACKS’ employees; and Mr. Mustafa Adam and Ms. Raye Imany Leyla who are affiliated to the organisation.

The experts’ appeal to the Sudanese Government has been endorsed by the Special Rapporteur on freedom of opinion and expression, Mr. David Kaye, and the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Mr. Michel Forst.

EALS/UG/10/15 – Re: Call on Your Excellency to Reign in State Sanctioned Police Brutality that is stiffling the enjoyment of Democratic Rights and Freedoms in Uganda (22.10.2015)

EALS Museveni Letter P1EALS Museveni Letter P2

Intolerant Tooji

Jeg skal ikke diskutere selve sparkingen fra NRK Melodi Grand Prix Junior eller om det er ett PR stunt. Vil heller diskutere selve det etiske ved hans artikkel og handling i kirken. Noe som for meg er vesentlig i det store og det hele. Dette er noe jeg må ta opp fordi ingen andre seer på disse poengene. De ser på arrangementet, på kontrakten eller på selve komme ut av skapet. Men ikke på holdning eller forbindelsen mellom handling og etikk fra artisten Tooji. Noe jeg vil gripe fatt i og diskutere etter eget befinnende.

Når Tooji sier til VG eller Dagbladet at «Menneskerettigheter er viktigere enn Religion». Viser det arroganse og lite toleranse fra artisten. Det er som å få kulturell forståelse fra Christian Tybring-Gjedde. Toleranse handler om noe så estetisk som å ha overbærenhet ovenfor andre meninger og ideer som er ulike fra ens egen. SNL beskriver det som: «Anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet mener, og anerkjennelse av andres rett til å leve i samsvar med sine meninger».

Noe Tooji mangler. Noe VG debatt mangler. Noe hele debatten mangler. Det handler om at Tooji og hans meningsfeller ikke forstår kristne som føler seg støtt av handlingen på «deres» territoriet. For en troende og kristne er kirkerommet ansett som «hellig». Noe som er hellig er noe som er kontakt med Gud og har en eksistensiell og rituell verdi. Som er viktig for en kristen. Siden kirkens rom er plassen for å feire troen. En plass og kontekst som er ett mellomledd mellom verden og det guddommelige. Der en holde gudstjenester og seremonier for å både feire vår tro og holde tradisjoner med våre brødre igjennom alle tider. Derfor beholder liturgier og riter for å gi livet mening. Har sakramenter som dåp og nattverd blant annet for å minne oss om det hellige og evige verdiene som vi tror eksisterer. Noe mange ikke skjønner eller vil forstå i denne sammenheng. For dem er det et tilfeldig rom som blitt leid ut til en artist og ikke noe spesielt virker det som.

For meg er det samme om Frogner Menighet og Toojis kompani har fått det godkjent, også om Biskop Kvarme er også imot. Dette ligner på situasjonen med Fuck For Forrest som hoppet opp ved alteret å hadde sex i Domkirken i 2011. Det er det samme med Tooji for meg. For meg er det samme det som skjedde nå.

At religion har mindre verdi enn menneskerettigheter. Menneskerettigheter har en verdi, en etisk ramme og forståelse om universell aksept. Men den skal ikke skape intoleranse for troen og riter til andre mennesker enn seg selv. Som kristen er provoserende å se to mennesker simulere sex på alteret i en kirke. Likt som det var i 2011. Samme hvilken sak det er for og hvor viktig den er. Fordi det sårer og føles som skjendig av det hellige rom. Deretter beskriver sitt ståsted som overordnet min tro. Det er ufattelig intolerant fra en som skal være et medmenneske. Sette meg i bås. Mine plasser for det hellige, tro og riter ikke betyr noe. Der Menneskerettigheter som kommer fra Humanismen, videre fra renessansen og forsetter til tiden USA blir stiftet med ‘Bill of Rights’ fra 1789. Dette ble videreført til ‘Declaration on Human Rights’ som var stiftelsen av Forente Nasjoner. Noe som er blitt videreført i konvensjoner. De anerkjenner jeg og setter de på en plass de fortjener. Mange av disse er ratifisert inn å vår lovgivning. De er ledende for lovene vi har og Norge har tatt disse til seg. Akkurat som de Europeiske også som stat har ratifisert. Dette gjør at de etiske normene i lovene må også følges av staten Norge.

Likevel gjør ikke dette at de står ovenfor de verdier og normer som DNK eller den Norske Kirke har eller troen som hvert enkelt har. Uansett om Staten drifter det ene eller det andre. Inkludering handler ikke om dette. Retten til en person å krenke en annens tro er klar selv i FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 18: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Til å med det som står over religion setter Tooji på plass. Det er faktisk en rett en har ironisk nok. Noe som ikke samsvarer med de kommentar og ordelag som artikkelen og handlingen til Tooji sier. Kirken burde ikke ha latt han låne kirkerommet. Det var opp til menighetsrådet og menigheten der det ble gjort. Biskopen måtte i ettertid svare for disse handlingene.Dette får de stå til ansvar for.

Men jeg og de som er som meg. Et lite mindretall av konservative kristne fra Sørlandet og Vestlandet. Som vil forsatt se på noe som hellig. Da burde de som liberale og alle andre respektere dette. Fordi vi respektere dere og la dere holde på som dere vil. Vi vil ikke stoppe deres handlinger og verdier. At Tooji er homofil og vil leve ut sin legning. Det er opp til Tooji. Bare ikke gjøre det der vi ser det som hellig.

At Tooji er INTOLERANT er bevist. At han ikke har overbærenhet med mennesker som meg. Selv om jeg er totalt uenig i hans handling og livsstil vil jeg likevel godkjenne å anerkjenne dette. Jeg vil tolerere hans livsførsel, så lenge han tolerere det jeg tror på. Samtidig respekterer og anerkjenner dette. Akkurat som jeg anerkjenner hans. Dette kalles for en akkord om å være enig om å være uenig. Å leve i sameksistens selv om vi ikke på samme bølgelengde. Akkurat som en politiker som er fra sosialistiske-marxistiske paritet RØDT kan respektere og anerkjenne eksistensen av HØYRE å deres politiske føringer. Samme burde være mulig å fra mennesker som Tooji. Hvis Tooji skulle kikke meg inn i øynene måtte han ha bedt om unnskyldning for å såret det jeg anser som hellig. Det ville være som å se FRPs Sandberg be om forlatelse til Hareide. Vi lever i en tid hvor de som er meningsbærende har retten til å krenke og skjende det hellige. Underbygge og begrave det som betyr noe for andre. Samtidig komme med ordelag og retorikk som hører noen plass hjemme.

Det er mange måter Tooji kunne kommet ut på og vært respektert. Vist ydmykhet og vært en av mange andre homofile. Han kunne ha brukt hode og vært smart. Vist respekt og anerkjent andre mennesker «istedenfor å fortelle meg hvordan jeg skal føle, tenke og tro». Noe som ikke er forening med dette. Fordi ifølge han skal han kunne stå over dette. Vi skal bøye oss se at han får drive med sitt i våre kirkerom og i offentligheten. Det er langt fra TOLERANSE. Da tolerere ikke Tooji meg, jeg som vil gjerne at han skal leve etter sitt befinnende og sin samvittighet. Bare ikke krenke det jeg tror på og der jeg manifesterer min tro. Peace.

19th December 2014: Statement by President Uhuru Kenyatta during a televised address to the Nation after signing into law the Security Laws (Amendment) Bill.

UhuruK

UhuruK2

UhuruK3

%d bloggers like this: