Intolerant Tooji

Jeg skal ikke diskutere selve sparkingen fra NRK Melodi Grand Prix Junior eller om det er ett PR stunt. Vil heller diskutere selve det etiske ved hans artikkel og handling i kirken. Noe som for meg er vesentlig i det store og det hele. Dette er noe jeg må ta opp fordi ingen andre seer på disse poengene. De ser på arrangementet, på kontrakten eller på selve komme ut av skapet. Men ikke på holdning eller forbindelsen mellom handling og etikk fra artisten Tooji. Noe jeg vil gripe fatt i og diskutere etter eget befinnende.

Når Tooji sier til VG eller Dagbladet at «Menneskerettigheter er viktigere enn Religion». Viser det arroganse og lite toleranse fra artisten. Det er som å få kulturell forståelse fra Christian Tybring-Gjedde. Toleranse handler om noe så estetisk som å ha overbærenhet ovenfor andre meninger og ideer som er ulike fra ens egen. SNL beskriver det som: «Anerkjennelse av andres rett til å mene noe annet enn det man selv eller flertallet mener, og anerkjennelse av andres rett til å leve i samsvar med sine meninger».

Noe Tooji mangler. Noe VG debatt mangler. Noe hele debatten mangler. Det handler om at Tooji og hans meningsfeller ikke forstår kristne som føler seg støtt av handlingen på «deres» territoriet. For en troende og kristne er kirkerommet ansett som «hellig». Noe som er hellig er noe som er kontakt med Gud og har en eksistensiell og rituell verdi. Som er viktig for en kristen. Siden kirkens rom er plassen for å feire troen. En plass og kontekst som er ett mellomledd mellom verden og det guddommelige. Der en holde gudstjenester og seremonier for å både feire vår tro og holde tradisjoner med våre brødre igjennom alle tider. Derfor beholder liturgier og riter for å gi livet mening. Har sakramenter som dåp og nattverd blant annet for å minne oss om det hellige og evige verdiene som vi tror eksisterer. Noe mange ikke skjønner eller vil forstå i denne sammenheng. For dem er det et tilfeldig rom som blitt leid ut til en artist og ikke noe spesielt virker det som.

For meg er det samme om Frogner Menighet og Toojis kompani har fått det godkjent, også om Biskop Kvarme er også imot. Dette ligner på situasjonen med Fuck For Forrest som hoppet opp ved alteret å hadde sex i Domkirken i 2011. Det er det samme med Tooji for meg. For meg er det samme det som skjedde nå.

At religion har mindre verdi enn menneskerettigheter. Menneskerettigheter har en verdi, en etisk ramme og forståelse om universell aksept. Men den skal ikke skape intoleranse for troen og riter til andre mennesker enn seg selv. Som kristen er provoserende å se to mennesker simulere sex på alteret i en kirke. Likt som det var i 2011. Samme hvilken sak det er for og hvor viktig den er. Fordi det sårer og føles som skjendig av det hellige rom. Deretter beskriver sitt ståsted som overordnet min tro. Det er ufattelig intolerant fra en som skal være et medmenneske. Sette meg i bås. Mine plasser for det hellige, tro og riter ikke betyr noe. Der Menneskerettigheter som kommer fra Humanismen, videre fra renessansen og forsetter til tiden USA blir stiftet med ‘Bill of Rights’ fra 1789. Dette ble videreført til ‘Declaration on Human Rights’ som var stiftelsen av Forente Nasjoner. Noe som er blitt videreført i konvensjoner. De anerkjenner jeg og setter de på en plass de fortjener. Mange av disse er ratifisert inn å vår lovgivning. De er ledende for lovene vi har og Norge har tatt disse til seg. Akkurat som de Europeiske også som stat har ratifisert. Dette gjør at de etiske normene i lovene må også følges av staten Norge.

Likevel gjør ikke dette at de står ovenfor de verdier og normer som DNK eller den Norske Kirke har eller troen som hvert enkelt har. Uansett om Staten drifter det ene eller det andre. Inkludering handler ikke om dette. Retten til en person å krenke en annens tro er klar selv i FNs Menneskerettighetserklæring artikkel 18: «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer».

Til å med det som står over religion setter Tooji på plass. Det er faktisk en rett en har ironisk nok. Noe som ikke samsvarer med de kommentar og ordelag som artikkelen og handlingen til Tooji sier. Kirken burde ikke ha latt han låne kirkerommet. Det var opp til menighetsrådet og menigheten der det ble gjort. Biskopen måtte i ettertid svare for disse handlingene.Dette får de stå til ansvar for.

Men jeg og de som er som meg. Et lite mindretall av konservative kristne fra Sørlandet og Vestlandet. Som vil forsatt se på noe som hellig. Da burde de som liberale og alle andre respektere dette. Fordi vi respektere dere og la dere holde på som dere vil. Vi vil ikke stoppe deres handlinger og verdier. At Tooji er homofil og vil leve ut sin legning. Det er opp til Tooji. Bare ikke gjøre det der vi ser det som hellig.

At Tooji er INTOLERANT er bevist. At han ikke har overbærenhet med mennesker som meg. Selv om jeg er totalt uenig i hans handling og livsstil vil jeg likevel godkjenne å anerkjenne dette. Jeg vil tolerere hans livsførsel, så lenge han tolerere det jeg tror på. Samtidig respekterer og anerkjenner dette. Akkurat som jeg anerkjenner hans. Dette kalles for en akkord om å være enig om å være uenig. Å leve i sameksistens selv om vi ikke på samme bølgelengde. Akkurat som en politiker som er fra sosialistiske-marxistiske paritet RØDT kan respektere og anerkjenne eksistensen av HØYRE å deres politiske føringer. Samme burde være mulig å fra mennesker som Tooji. Hvis Tooji skulle kikke meg inn i øynene måtte han ha bedt om unnskyldning for å såret det jeg anser som hellig. Det ville være som å se FRPs Sandberg be om forlatelse til Hareide. Vi lever i en tid hvor de som er meningsbærende har retten til å krenke og skjende det hellige. Underbygge og begrave det som betyr noe for andre. Samtidig komme med ordelag og retorikk som hører noen plass hjemme.

Det er mange måter Tooji kunne kommet ut på og vært respektert. Vist ydmykhet og vært en av mange andre homofile. Han kunne ha brukt hode og vært smart. Vist respekt og anerkjent andre mennesker «istedenfor å fortelle meg hvordan jeg skal føle, tenke og tro». Noe som ikke er forening med dette. Fordi ifølge han skal han kunne stå over dette. Vi skal bøye oss se at han får drive med sitt i våre kirkerom og i offentligheten. Det er langt fra TOLERANSE. Da tolerere ikke Tooji meg, jeg som vil gjerne at han skal leve etter sitt befinnende og sin samvittighet. Bare ikke krenke det jeg tror på og der jeg manifesterer min tro. Peace.

Throwback Classic #14 – Keith Murray ft Tyrese – Nobiody does it better

Keith Murray released the LP called ‘Rap-Murr-Phobia’ on Koch Records in the year of 2007. The album was produced by the famous Eric Sermon. I really enjoyed the classical sound of this track. The thing is that this is sounds like a tune in mid 90s hip hop and I love it. Enjoy it!

Lil Duval – Wat dat mouth do (Fantastic music-video)

Lil Duval has before dropped songs on mixtapes on Grand Hustle artist signings like T.I. and B.o.B. Here is the new song he dropped on 1st of April. So I am sure that a comedian drops a serious track on that date? Right? Nah rite! But we all know that this still sounds better then much being dropped today. And Truth’s verse was instant class. Duval is funny as always. So Enjoy!

Throwback Classic #13 – Tony Yayo ft 50 Cent – So Seductive

This is a song that made me get a album that really wasn’t all that in 2005. Still a good track though? The Tony Yayo dance with the hands is still a funny sight! An we understand why he became lazy, he lived of 50 Cent. Tony Yayo didn’t need a solo career, he had a amazing G Unit track record and hot mixtapes. Then the tours with Fif secured the cake! Peace.

UGK documentary – All-Star Tribute to them

A nice to watch documentary where the other rappers tell how they got to listen to UGK. UGK4Life! Peace

Throwback Classic #12 – Nas ft Quan – Just a Moment

Ten years has gone. Nas is still relevant and has switched labels. Dropped albums who is dope like the latest one . This is from the last album dropped on Columbia in 2004. Which is a decade ago! This isn’t a lovely club chant or where Esco drops knowledge or proving his skills. Its more like respect to those who has fallen. Peace.

The world needs Wesley Snipes, NOW!

This is an emergency. Its total mayhem out there! Can’t you see? We need somebody to save us. John Kerry and Barrack Obama don’t have the manpower. William Hague in UK needs somebody with strength to support the effort of the British. President Vladimir Putin doesn’t need Wesley Snipes: he just need another PR strategy that isn’t written by Violator Management. The press conference from Moscow was a charade. Wesley Snipes, the Central African Republic needs you! Might even to secure safe passage before the growing food crisis that is coming in the DRC. We need you! NOW!

There supposed to be no Russian forces in Crimean peninsula. The issues on Belbek Air Force base in closed and Ukraine forces don’t get allowed in it. So in that sense there got to be some Russian Forces in the area and all the other things that has happen during recent hours. Should tell us one thing: We need Wesley! Not Sneijder in Galatasaray, the Snipes. The great man who is the New Jack! We need him. And that is NOW!

The Ukraine and Russia issue is a big one. This is not a war game playing RISK. It’s real life shit! Therefore we need Wesley Snipes the blade, the hero to save the day! NOW!

It’s crazy. The diplomacy is a slow machine in the making. Kind like the chemistry between Ross and Rachel it takes off to late and then goes into flames!

I know the godly voice of Morgan Freeman sure could have made the world a better place. We need Vladimir Putin sitting a safe seat on the one side of the table. Then the new President of Ukraine Oleksandr Turchynov on the opposite side. In between them Wesley Snipes with his dialog and hardheaded looks. Will make them weep and might even shake hands. Gazprom will surely shut up and make them get closer. I know this is cheap shot. But what can’t Snipes sort out with his twitching eyes.

I am sure the navies of the world will turn into circles and all hurricanes will stop. Snow will unfreeze and fall as water(I know some of you guys call that rain – good for you!). Chuck Norris will make jumping jacks so that over the Rockies has a earthquake cracking. This is in the meanwhile Pharrell is extremely ‘happy’ and wish to ‘get lucky’.

We need Wesley Snipes! We need something! Not a beer or coke. We need Wesley Snipes. John Kerry needs stronger manpower then what he is having. Barrack Obama getting pushed from every angle. Angela Merkel is too confined with export of German industry products to the Federation. I say Snipes! We all should say: Snipes! Come to the rescue: NOW!

We all know: Guns, Oil and Drug – the unofficial G.O.D, the unholy trinity that makes changes to the world. Wesley Snipes! In the middle of that we have the situation. A situation that is clearly hard hitting. Where certain two elements of is already in play. Gazprom is pushing Ukraine(Its gas but simillar to Oil). The Guns is in use with the army of Ukraine and Russia is having issues in Crimean peninsula.

Wesley Snipes! We need you! Come to the rescue! A cup of coffee or a cup of tea won’t solve crap. President Museveni could make another Rap. But that is for another day! We need Snipes and that NOW!

So before the madness gets to another level. Please just show up with your sunglasses and brush this crisis away! Now!

%d bloggers like this: