Guy Fawkes Day

Don’t you Remember,
The Fifth of November,
‘Twas Gunpowder Treason Day,
I let off my gun,
And made’em all run.
And Stole all their Bonfire away

(Unknown – 1742)

Idag er Guy Fawkes Day eller skal vi kalle det Gun Powder Treason day. Begge disse kallenavnene på dagen idag. Stammer fra Guy Fawkes og deres ønske om å sprenge det Engelske Parlamentet i lufta. De leide til å med lokalene under Paliamentet og ventet til Kong James I av England skulle dukke opp, slik at de kunne tenne på kruttet. De skulle sette etter planen fyr på House of Lords. På grunn av denne mislykkete aksjonen. Mistet alle de var med på plottet livet. Guy Fawkes skulle egentlig henges, men tok sitt eget liv bare timer før sin egen henging.

Kong James I annonserte selv til feiring av denne dagen med bål. Får å minnes om at de mislykket å drepe ham. Dette har siden blitt en tradisjon. Som jeg synes vi alle skal minnes idag med filmen «V for Vendetta».

Filmen baserer seg på David Lloyds tegnserie. Som har handlingen i en annen tid en Guy Fawkes. Det som er hovedpoenget er at «V» jobber imot et totalitært regime. Å bruker alle midler. Det spesielle er at «V» går rundt Guy Fawke maske og skal gjøre verden bedre fra den sterke statsmakten. Noe som virkelig passer til hva Guy Fawke og hans medsammensvorne prøvde på. De ville kvitte seg med den katolske herskeren. For all del, snurr «V for Vendetta» idag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.